DKV Euro Service: communiqués de presse & nouvelles

DKV Euro Service: communiqués de presse & nouvelles

26.04.2019 arrière communiqué de presse

EETS, de DKV BOX EUROPE en een kijk op het veranderende tollandschap - DKV interview met Jürgen Steinmeyer (Director Toll DKV Euro Service)

Laboratoriumtests en praktijkproeven, certificeringen, formele toestemming van de vervoersautoriteiten en ministeries, mogelijkheid tot reserveren of bestellen, leverbaarheid – in geen jaren is de Europese tolmarkt zo in beweging geweest. Maar wanneer het gaat over Europees inzetbare tolboxen (EETS-boxen) lijkt er grote behoefte aan duidelijkheid over wanneer dit product naar verwachting gaat functioneren. Jürgen Steinmeyer (Director Toll DKV Euro Service) legt uit waar de vervoerder op moet letten.

Zodra een EETS-box voor een bepaald land functioneert, dan kan ik daarmee toch gewoon de weg op voor correcte tolafrekening en één juiste, overzichtelijke factuur?

Ja en nee. Wanneer een provider beweert dat zijn EETS-box in een bepaald land functioneert, dan kan dat ook betekenen dat zijn product technisch geschikt is voor het betreffende land en tolsysteem, of dat het zich tot dusver in praktijkproeven heeft bewezen.

Hoe kan ik er als vervoerder zeker van zijn dat mijn bestelde box op een bepaalde datum daadwerkelijk en goed functioneert?

Allereerst moet de tolserviceprovider EETS-gecertificeerd zijn, of de box moet worden ingekocht bij een gecertificeerde EETS-provider. DKV EURO SERVICE neemt zijn DKV BOX EUROPE af van Toll4Europe GmbH, provider met EETS-certificaat. Ook de box zelf moet gecertificeerd zijn. Wat dit laatste betreft, verschillen de procedures per land. In Duitsland bijvoorbeeld moet een box eerst in het laboratorium worden getest, voordat praktijkproeven aan de orde zijn. Vervolgens stelt de Duitse federale dienst voor goederenvervoer (BAG; Bundesamt für den Güterverkehr) een certificeringsrapport op, waarna de box op grond van een BAG-toelatingsovereenkomst voor gebruik op de Duitse wegen wordt goedgekeurd. Ook in België gaat het in grote lijnen zo. Als serieuze EETS-provider zijn we op elk moment bereid de klant te informeren over de certificeringsstatus van onze box. Het gaat uiteindelijk om gegarandeerde verzorging van onze klanten en het voorkomen van verlies van vertrouwen als een box niet werkt. Dat vertrouwen ben je in zo’n geval snel kwijt.

Hoe verklaart u de toch zo grote onzekerheid op de markt?

Nu EETS als thema goed op gang is gekomen, verschijnen er steeds weer nieuwe spelers op de markt. In de communicatie lijkt alles erop gericht om zo snel mogelijk een maximaal aantal dekkingslanden tegelijk aan te bieden en zo de aandacht van de klant te winnen. Vaak is er in deze gevallen echter nog geen sprake van de benodigde certificeringen en kan de box dus niet eens worden gebruikt in die landen. Zoiets vind ik niet bepaald handig, omdat men het vertrouwen van de klant kwijtraakt wanneer de box niet werkt of niet tijdig kan worden aangeleverd.

Verder moet er sprake zijn van heldere facturering en extra services zoals specificatie van individuele tolpassages in bijvoorbeeld DKV eReporting. Een andere belangrijke rol is weggelegd voor de aanpak van calamiteiten. Kortom, wat doet een klant bij een onverhoopt slecht of niet functionerende EETS-OBU? Wij zetten het vertrouwen van onze klanten niet op het spel. Ik ben ervan overtuigd dat de enige en juiste aanpak in dit soort gevallen bestaat uit serieuze, geloofwaardige communicatie met zowel klanten als potentiële klanten. We hoeven niet per se de eerste op de markt te zijn, maar we moeten onze klanten wel de kwaliteit bieden die ze van ons mogen verwachten.

Hoe staat de DKV BOX EUROPE ervoor? Welke landen worden afgedekt?

We liggen helemaal op schema met onze DKV BOX EUROPE. Dit jaar nog hebben we toegang tot de systemen van België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje en Portugal. Vanaf mei kan de box voor en vanuit alle landen worden besteld. Voor meer informatie over bestellen en aflevering kunnen onze klanten bij hun eigen DKV kantoor terecht.