DKV Euro Service: communiqués de presse & nouvelles

DKV Euro Service: communiqués de presse & nouvelles

08.01.2021 arrière communiqué de presse

DKV treedt toe tot United Nations Global Compact (UNGC)

Gebonden aan duurzaamheid

Service provider DKV Mobility is onlangs toegetreden tot het United Nations Global Compact (UNGC). Als initiatief van de Verenigde Naties is UNGC ‘s werelds grootste op gebied van duurzaam en verantwoord ondernemingsbeleid. Met zijn toetreding verplicht DKV zich om de tien universele duurzaamheidsprincipes op gebied van mensenrechten, werk, milieu en anticorruptie in zijn bedrijfsstrategie te integreren en deze ondubbelzinnig in zijn bedrijfsactiviteiten tot uiting te brengen.

“We zijn erg blij dat we ons aan dit UNCG-initiatief hebben kunnen binden. Dit gaat veel verder dan alleen maar het zetten van een handtekening. Nogmaals onderstrepen we hiermee de aan onszelf gestelde opdracht ‘Lead in Green’ en ons actief streven naar verandering in de mobiliteits- en logistieke sector,” zegt Marco van Kalleveen, CEO van DKV Mobility. De UNGC is een vrijwillig initiatief, met daarin ondernemingen van allerlei soort en omvang die verantwoorde bedrijfsactiviteiten nastreven en zich bewust zijn van hun algehele maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin. Wie deel uitmaakt van dit initiatief moet hierover jaarlijks rapporteren. Met de toetreding tot het UNGC heeft DKV Mobility zich gevoegd bij meer dan 11.500 ondernemingen en organisaties uit 156 landen.