DKV Euro Service: communiqués de presse & nouvelles

DKV Euro Service: communiqués de presse & nouvelles

18.02.2021 arrière communiqué de presse

DKV start Groene Missie

Klimaatpositief in 2023 / 30% afname CO2-intensiteit bij 250.000 contractpartners / duurzaam product- en servicepalet

De EU streeft per 2050 naar een klimaatneutrale status - een economie die nul CO2 genereert. Deze doelstelling vormt de kern van de Europese Green Deal en conformeert zich aan de verplichting die de EU is aangegaan tot het nemen van mondiale maatregelen voor klimaatprotectie in het kader van de Parijse Conventie. Mobility service provider DKV onderschrijft deze verplichting. In 2023 wil het bedrijf zich op gebied van de eigen klimaatbalans hebben ontwikkeld tot klimaatpositieve onderneming en hulp bieden aan zijn 250.000 contractueel aangesloten partners bij het terugdringen van hun CO2-intensiteit door transportbewegingen met 30 procent in 2030. In dit verband wordt al enige tijd fors geïnvesteerd in het productpalet van alternatieve brandstoffen en digitale producten.

“Het is onze overtuiging dat de klimaatambities van de EU alleen kunnen worden bereikt als alle schakels in de waardeketen positief daaraan bijdragen. In de mobiliteitssector mag dit niet uitsluitend een taak zijn voor olieproducenten, makers van eindproducten en de consument. Daarom treden wij nu ook in onze hoedanigheid als dienstverlener in het strijdperk,“ zegt Marc Erkens, Hoofd Duurzaamheid, Nieuwe Mobiliteit & Publieke Zaken bij DKV. Met circa een kwart van de mondiale CO2-uitstoot biedt de transportsector een enorm potentieel op dit vlak.

Om dit te benutten wil mobility service provider DKV zijn klanten en partners de tools hiervoor aanreiken. Verder investeert DKV al een tijd fors in zijn portfolio van alternatieve brandstoffen. Veel van de 5.000 tankstations die het bedrijf uit Ratingen jaarlijks in zijn netwerk opneemt zijn zogenaamde multi-energiestations, die behalve conventionele diesel en benzine ook alternatieven als LPG, LNG, CNG, waterstof en elektrische oplaadpunten aanbieden. “Wij werken full speed aan het opbouwen van Europa’s grootste merkoverstijgende oplaadnetwerk. Momenteel staat onze teller op 130.000 laadpunten door heel Europa en maken we een sterk dynamische groei door. Ook voor LNG bieden we met onze 150 stations momenteel het grootste verzorgingsnetwerk van Europa,“ zegt Marco van Kalleveen, CEO van DKV. “We willen nu al voorbereid zijn op de servicebehoefte die de klant morgen heeft.“ Naast alternatieve brandstof biedt DKV ook digitale producten, waaronder telematicasysteem DKV LIVE, dat erop gericht is vervoerders de gelegenheid te bieden de CO2-uitstoot van hun wagenpark door efficiënter rijden en optimaal tankmanagement extra te verlagen. De vooruitgang die DKV op het terrein van klimaatbescherming boekt, wordt elk jaar in het jaarlijks bedrijfsaansprakelijkheidsrapport openbaar gemaakt.