DKV Euro Service: Werken voor de marktleider

DKV MOBILITY SERVICES Group: Werken voor de marktleider

DKV MOBILITY SERVICES Group behoort tot de toonaangevende dienstverleners voor mobiliteit op de weg. Onze diensten dekken een breed spectrum, van de tank- en servicekaart via tolafrekening tot en met de restitutie van btw. Onze ondernemingen zijn succesvol onder één dak verenigd: bestaande uit DKV Euro Service (de marktleider in heel Europa) en de interne dienstverlener DKV MOBILITY SERVICES BUSINESS CENTER. DKV MOBILITY SERVICES heeft in 13 landen meer dan 800 werknemers in dienst.

Om onze positie als Best-In-Class mobiliteitsdienstverlener verder uit te bouwen zoeken wij mensen met persoonlijkheid en een ruime blik die enthousiast zijn en graag willen werken in een internationaal topbedrijf.

Arebiten beim DKV

Salaris en prestaties

Naast een marktconform salaris krijgen alle medewerkers van DKV MOBILITY SERVICES Group een aan de prestaties gerelateerde bonus. Deze is gebaseerd op de individuele targets die eens per jaar met de leidinggevende worden overeengekomen.

Uw ontwikkelingsmogelijkheden

Ons marktleiderschap is zeer nauw verweven met onze medewerkers die ons helemaal naar de top hebben gebracht. Hun persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan ons zeer ter harte. Daarom bevorderen wij uw talenten actief en zien dit als een waardevolle investering in onze gezamenlijke toekomst.

Wij bieden u een breed en gevarieerd aanbod aan cursussen. De scholingen en seminars zijn praktijkgericht en moeten u erbij helpen om alle beroepsmatige uitdagingen aan te kunnen en uw professionele en persoonlijke scholingsdoelstellingen te bereiken.

Daartoe behoren:

Kompetenzgespräch

Het competentiegesprek

In een jaarlijks ontwikkelingsgesprek met uw leidinggevende bespreekt u systematisch uw persoonlijke vorderingen en ontwikkelingsstappen.

In een open gesprek wisselen u en uw leidinggevende van gedachten over zwaartepunten van het werk, over sterke punten en zaken die nog verder moeten worden ontwikkeld. Taken en targets worden samen eenduidig, meetbaar en realistisch overeengekomen.