Bewijs inzake minimum loon Frankrijk Loi Macron

Bewijs inzake minimum loon Frankrijk Loi Macron

De Franse staat verplicht alle buitenlandse, niet zelfstandige chauffeurs die lange afstanden afleggen en wier transporten beginnen of eindigen in Frankrijk, om een bewijs (verzendingsformulier) over de ontvangst van het Franse minimum loon voor te leggen. Dit bewijs moet tijdens hun beroepsmatig verblijf in Frankrijk permanent bij de hand zijn.

Bovendien moet elke onderneming die chauffeurs uitstuurt naar Frankrijk een Franse gevolmachtigde aanwijzen ervoor zorgen dat documenten zoals arbeidscontracten of loondocumentatie van de chauffeur in Frankrijk worden gearchiveerd.

DKV ondersteunt zijn klanten met service van de firma Servicios Bagem (SB). DKV-klanten die gebruik maken van de service van SB, ontvangen voor slechts 10 euro per autorisatie (twee autorisaties per jaar vereist) per bestuurder toegang tot een website, waarop alle benodigde documenten voor de vertegenwoordiger kunnen worden geüpload.

Mindestlohnnachweis

Voordelen voor DKV klanten

Dit regelen wij voor u:

Zo werkt het

Mocht u op een bepaald punt problemen ondervinden of vragen hebben, dan kunt u hier in het Duits een aanvraag starten. De kosten voor de autorisaties worden halfjaarlijks via de DKV-factuur afgerekend.