Autogas, plantaardige olie en aardgas: alternatieve brandstoffen tanken

Autogas, plantaardige olie, aardgas en AdBlue: alternatieve brandstoffen tanken

DKV beperkt zich niet alleen tot voorziening van fossiele diesel. Milieuvriendelijke brandstoffen zijn van groot belang en vinden steeds meer weerklank in onze samenleving. Ook AdBlue voor het reduceren van stikstofoxide wint aan betekenis.

Alternative Kraftstoffe tanken

Plantaardige olie tanken – een zuiver natuurproduct

Pflanzenöl tanken

Plantaardige olie kan als alternatief voor truckdiesel worden gebruikt, maar is niet hetzelfde als biodiesel. Plantaardige olie is een zuiver natuurproduct, terwijl biodiesel in een chemisch procedé met als grondstof plantaardige olie wordt vervaardigd.

Kosten

Moderne motoren moeten eerst worden aangepast voor het gebruik van plantaardige olie.
Plantaardige olie heeft een hogere energiewaarde dan biodiesel en leidt in de regel noch tot een hoger verbruik, noch tot vermogensverlies. De prijs voor een liter plantaardige olie schommelt per regio en is afhankelijk van het seizoen.

Milieuvriendelijkheid

Een doorslaggevend voordeel van rijden op plantaardige olie is de milieuvriendelijkheid ervan:

Aardgas (CNG & LNG) tanken – voordelig en milieuvriendelijk tanken

Aardgas wordt in de autobranche steeds populairder: Weliswaar zijn de aanschafkosten voor een aardgasvoertuig nog hoger, toch loont aanschaf de moeite vanwege de lagere kosten en de veel lagere milieubelasting.

Kosten

De brandstofkosten liggen duidelijk onder de dieselprijs en dankzij structureel belastingvoordeel in vele landen blijft aardgas tanken blijvend voordelig.

Erdgas (CNG & LNG) tanken

Milieuvriendelijkheid

Naast de lagere brandstofkosten ontzien voertuigen die op aardgas rijden het milieu. Er is immers vrijwel geen sprake van uitstoot van zwaveldioxide, roetdeeltjes en ander fijnstof. Hierdoor kan gebruik van aardgas leiden tot een afname van smogvorming tot wel 80 %.

Bij tanken van aardgas is nauwelijks sprake van emissie aan de lucht, terwijl het tanken ervan niet langer duurt dan het tanken van benzine of diesel. Motorgeluiden worden aanzienlijk gereduceerd, waardoor aardgasvoertuigen duidelijk stiller zijn.

CNG-aardgastankstations (Compressed Natural Gas)

Inmiddels is bij ruim 1 000 DKV stations aardgas verkrijgbaar:
DKV tankstations met aardgas (PDF)

LNG-aardgas (Liquified Natural Gas)

Actueel overzicht voor Nederland.

DKV tankstations waar aardgas kan worden getankt vindt u via DKV MAPS.

Bij het tanken van LNG is het belangrijk om de voorgeschreven wet-en regelgeving voor het tanken in acht te nemen. Dit kan zowel Europese als nationale wet- en regelgeving betreffen en varieert afhankelijk van de exploitant. Het is de verantwoordelijkheid van de chauffeur om zich vooraf te informeren.

Autogas (LPG) – schoon en voordelig gas tanken

Autogas (LPG) tanken

Autogas (ook 'LPG – Liquified Petroleum Gas' of vloeibaar gas genoemd) is een mengsel van propaan en butaan en al geruime tijd de meest voorkomende alternatieve brandstof.

Kosten

Het verbruik ligt bij autogas weliswaar wat hoger dan bij benzine of diesel – daar staat tegenover dat lpg veel voordeliger is. Hierdoor profiteren met name veelrijders duurzaam van de extra investering bij de voertuigaanschaf of voor de ombouw naderhand.

Milieuvriendelijkheid

Autogas is milieuvriendelijk. Bij de verbranding ontstaan aanzienlijk minder schadelijke stoffen dan bij alle andere soorten brandstof, wat tot lagere uitlaatgasemissies zorgt.

Autogas is bij steeds meer DKV tankstations verkrijgbaar, momenteel bij ca. 11.000 stations in Europa.

Lpg-tankstations respectievelijk tankstations waar u autogas kunt tanken, vindt u via DKV MAPS.

AdBlue – alternatief voor het voldoen aan Euro 4 en 5

Met AdBlue bereikt u een actieve reductie van de uitstoot van dieseluitlaatgassen en schadelijke stoffen. AdBlue is een hulpstof voor moderne dieselmotoren, die op voordelige wijze helpt om te voldoen aan de in Europa geldende emissienormen.

Het product is ontwikkeld door Europese industrieën voor olie en bedrijfswagens om schadelijke stikstofoxide- en roetdeeltjes te reduceren.

Milieuvriendelijkheid

Tankstations met AdBlue-aanbod vindt u via DKV MAPS.

Nu DKV CARD aanvragen