Eurovignet

Dit moet u weten over de Eurovignette

Voor het gebruik van autosnelwegen in Nederland, Luxemburg, Denemarken en Zweden is voor voertuigen vanaf 12 t het eurovignet vereist, waarmee de tolafrekening plaatsvindt. Bussen zijn van deze regeling uitgezonderd.

Het vignet kan bij betaalpunten zoals tankstations of grensposten of ook direct door DKV worden afgegeven voor een periode naar keuze – van één dag tot een jaar. U kunt kortetermijnvignetten (tot 7 dagen) als klant rechtstreeks in uw DKV COCKPIT bestellen, waarmee ze onmiddellijk geldig zijn. De via DKV bestelde langlopende vignetten (langer dan 7 dagen) worden van maandag tot en met vrijdag verwerkt en zijn daarom pas geldig na verwerking.

Bij het elektronische eurovignet worden alle benodigde gegevens (kenteken, land van registratie, emissieklasse, aantal assen en periode) elektronisch geregistreerd en hoeft de chauffeur, bijv. in het kader van controles, geen papieren certificaat meer bij zich te hebben.

Eurovignette für BeNeLux, Schweden und Dänemark

Betaling met de DKV CARD aan het afgifteloket

Het elektronische eurovignet kan bij de bekende afgifteloketten (tankstations) als dag-, week-, maand- en jaarvignet met de DKV CARD worden betaald.

Informatie over de huidige prijzen van de eurovignetten en hulp bij de kostencalculatie op basis van de vastgestelde tarieven biedt de tariefcalculator van AGES. .

De hoogte van de toltarieven verschilt als gevolg van emissieklasse, aantal assen en geldigheidsduur.

Nu DKV CARD aanvragen

Voordelen met de DKV CARD

Eurovignet bestellen (login)