Viacard en Telepass

Betaling met Telepass

Natuurlijk heeft u nog steeds de mogelijkheid om tolkosten af te rekenen via een Telepass onboard unit.

Gelieve bij bestelling de volgende formulieren in te vullen:

Bestelling van Telepass (PDF)
DKV Mandate (PDF)
DKV richtlijnen voor de aanvraag en het gebruik van Telepass-apparaten (PDF)
Rules and General Conditions Telepass (PDF)

In geval van blokkering, retournering of verandering van kenteken verzoeken wij u het volgende formulier te gebruiken:

Serviceformulier voor Telepass (PDF)

De formulieren a.u.b. printen en van een rechtsgeldige handtekening en stempel voorzien.

Wij verzoeken u uw bestelling naar uw DKV contactpersoon te zenden. U kunt de contactgegevens bij uw DKV kantoor opvragen indien u deze niet bij de hand heeft..