Viacard en Telepass

Viacard en Telepass

Bestelling, terugzending en blokkering van DKV Viacards & Telepass

Bij een bestelling a.u.b. de volgende formulieren invullen:

Bestelling van Viacard/DKV en Telepass (PDF)
DKV richtlijnen voor de aanvraag en het gebruik van de der Viacard/DKV (PDF)
DKV richtlijnen voor de aanvraag en het gebruik van Telepass-apparaten (PDF)

Bij blokkering, retournering of verandering van kenteken a.u.b. het volgende formulier gebruiken:

Serviceformulier voor Viacard en Telepass (PDF)

De formulieren a.u.b. printen en van een rechtsgeldige handtekening en stempel voorzien.

Wij verzoeken u uw bestelling naar uw DKV contactpersoon te zenden. U kunt de contactgegevens bij uw DKV kantoor opvragen indien u deze niet bij de hand heeft..