Kosteloze registratie tol Tsjechië

Kosteloze registratie tol Tsjechië

Bij de postpay procedure worden de toltarieven via de DKV CARD geregistreerd en later ook afgerekend. Deze procedure is bijzonder geschikt voor veelrijders.
A.u.b. de volgende formulieren invullen, ondertekenen en van een bedrijfsstempel voorzien:

Registratieaanvraag (PDF)
Contactgegevens (PDF)
Voertuigregistratie (PDF)
Volmacht (PDF)

Registrierung Maut Tschechien

Wij verzoeken u de volgende documenten bij te sluiten:

Registrierung Maut Tschechien

Wij verzoeken u uw bestelling naar uw DKV contactpersoon te zenden. U kunt de contactgegevens bij uw DKV kantoor opvragen indien u deze niet bij de hand heeft.

Nabestellen OBU

Voor OBU-nabestellingen dient het onderstaande formulier te worden ingevuld:
Voertuigregistratie (PDF)


Bovendien zijn de volgende documenten vereist:

De Algemene Handelsvoorwaarden van de tolexploitant (PDF) dienen te worden nageleefd

En paar dagen nadat uw bestelling is geaccepteerd kunt u de bestelde OBU's afhalen bij een distribution of contact point.

Bij een afhaling van de OBU bij eerste en nabestelling zijn nodig:

De Tsjechische tol-hotline is bereikbaar via +420 272 6986-29.

Als uw voertuiggegevens verkeerd werden geregistreerd, kunnen deze in de dichtstbijzijnde premid contact point worden gewijzigd.

Indien uw OBU niet al via DKV is geregistreerd, dan kunt u deze op contact- en verdeelpunten registreren.

Als alternatief kunt u zich direct bij het premid contact point en de distribution points met uw DKV CARD registreren:

1. De OBU kan rechtstreeks bij het premid contact point in de stad worden verkregen. De afrekening vindt ofwel via prepay - of ook postpay procedure plaats (= betaling achteraf):

Bij de prepay procedure wordt de OBU nog vóór vertrek opgeladen met het toltegoed, dat de chauffeur oprijdt.

Er wordt een bedrag van minstens 500 CZK (= ca. 15 euro) en maximaal 15000 CZK (= ca. 500 euro) opgeladen.

Voor de procedure zijn de autopapieren inclusief een bewijs van de emissieklasse, een identiteitsbewijs en rijbewijs van de persoon die de aanvraag doet nodig evenals de DKV CARD van het betreffende voertuig.

Het Pre-pay-formulier (PDF) dient te worden ingevuld; de chauffeur ondertekent dit ter plaatse bij een contact point.

Voor de postpay procedure moet de DKV CARD van het te registreren voertuig en een kopie van de autopapieren inclusief een bewijs van de emissieklasse worden overgedragen.

Verder is er een btw-nummer nodig, een door het betreffende afgiftekantoor ondertekend uittreksel uit het handelsregister dat niet ouder is dan 3 maanden en een kopie van het identiteitsbewijs van de ondertekenaar.

Degene die gemachtigd is om te ondertekenen moet het ingevulde postpay-formulier bij een premid contact point ondertekenen (zie begin van de registratie).

2. De OBU kan direct bij het premid distribution point bij de autosnelwegen worden verkregen.

De betaling van de tolgelden is hier alleen mogelijk in prepay procedure.

Hiervoor zijn dezelfde documenten nodig als bij de prepay procedure bij de premid contact points (zie hierboven). De Distributionsstellen vindt u direct op de autosnelwegen.

Belangrijk: De facturen van de Tsjechische tolexploitanten zijn voor de belastingaangifte relevante bewijsstukken. Indien er sprake is van een registratie via DKV, vindt de betaling plaats via DKV (de klant maakt het bedrag niet over naar Tsjechië).

U herkent dit op de Tsjechische factuur aan de mededeling: „Don't pay - not a payment notice - settled by clearing!".

Teruggave van de OBU’s

Pre-pay-OBU’s moeten op een Point of Sale (POS) (distributie- of contactpunten) teruggegeven worden. Een teruggave van de post-pay-boxen gebeurt door afgifte direct op de contactpunten. Alle OBU’s “Tol Tsjechië” kunnen ook per koerier met een kopie van het officiële toelatingsbewijs plus origineel myto „Claim form(PDF) direct naar de contactpunten in CZ gezonden worden.