Registratie tol in Zwitserland

Registratie tol in Zwitserland

Bij de eerste binnenkomst – nog niet geregistreerd

Bij de eerste binnenkomst van Zwitserland wordt het voertuig bij het douanekantoor geregistreerd.

Een kopie van het ingevulde registratieformulier LSVA (PDF) inclusief alle noodzakelijke documenten dienen te worden ingediend.

Vervolgens wordt er een voertuiggerelateerde ID-Card vervaardigd, waarop alle stamgegevens van het voertuig staan geregistreerd. Deze kaart moet op elke reis naar Zwitserland worden meegenomen.

LKW Maut Schweiz Registrierung

Bij binnenkomst – reeds geregistreerd

Bij binnenkomst van Zwitserland met een reeds geregistreerd voertuig dient de betreffende ID-Card bij één van de LSVA-terminals worden ingevoerd.

De volgende gegevens moeten worden ingevoerd:

Op de terminal dient vervolgens de betaalwijze 'DKV' te worden geselecteerd. Na het kiezen van de betaalwijze de DKV CARD voor cashfree afrekening van de LSVA invoeren.

Vervolgens ontvangt u een LSVA-kwitantie in tweevoud, die moet worden bewaard tot aan het verlaten van Zwitserland.

Zorg er absoluut voor dat u op de plaats waar u het land verlaat op het document uw kilometerstand invult, uw handtekening hieronder zet en dit document afgeeft aan het douanepersoneel.

Na de uitklaring kunt u Zwitserland verlaten.