DKV Euro Service: persberichten & nieuws

DKV Euro Service: persberichten & nieuws

14.07.2021 terug persbericht

Duurzaamheidsrapport 2020: DKV Mobility versnelt ontwikkeling e-mobility en emissiearme brandstof

Duurzaamheidsrapport 2020 conform normen Global Reporting Initiative (GRI)

30 procent CO2-reductie vergeleken met 2019

Netwerk publieke e-mobility oplaadpunten ruim verdubbeld in vergelijking met 2019

Grootste Europese LNG-netwerk

De Europese service provider DKV Mobility publiceert zijn duurzaamheidsrapport 2020. Het rapport kan van de website van de onderneming worden gedownload en is voor de eerste keer opgesteld conform GRI-normen (Global Reporting Initiative). In dit kader behandelt het de voornaamste aspecten volgens de rubrieken Milieu, Maatschappij, Bedrijfsvoering en Klanten (Environmental, Social, Governance and Customers; ESG+C).

Doel van het rapport is het bieden van transparante informatie aan de stakeholders van de onderneming op de terreinen duurzaamheidsstrategie, klimaatdoelstellingen en vorderingen op weg naar realisatie van de ESG+C- doelstellingen. Ook is er een voortgangsrapportage (Communication on Progress; COP) met betrekking tot de tien uitgangspunten van UN Global Compact op gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en anticorruptie.

Met zijn “Green Pledge” geeft DKV als onderneming de volgende ambitieuze klimaatbelofte af:

Al in 2023 wil service provider DKV Mobility als bedrijf klimaatpositief opereren in het licht van zijn eigen CO2-balans. Verder koestert DKV Mobility de intentie om ten behoeve van en in samenwerking met zijn klanten de CO2-intensiteit van hun wagenparken (hoeveelheid CO2 per kWh) in 2030 met 30 procent te hebben verminderd. Allereerst committeert DKV zich hiermee nu ook buiten de eigen ondernemingsgrenzen en maakt klimaatbescherming tot een gemeenschappelijke taak. Met de introductie van een nieuwe staffunctie “Sustainability & New Mobility” heeft DKV

Mobility duurzaamheid nog vaster in zijn bedrijfsstrategie verankerd.

Razendsnelle ontwikkeling e-mobility

Met zijn joint-venture ‘Charge4Europe’ heeft DKV Mobility aan het eind van het rapportjaar 2020 in Europa 125.000 publieke laadpunten opgenomen; een ruime verdubbeling in vergelijking met het jaar ervoor. Inmiddels is het klantnetwerk voor elektrisch laden verder uitgegroeid tot bijna 200.000 laadpunten.

Uitbreiding alternatief brandstofaanbod

Vooruitgang kon ook worden geboekt op gebied van koolstofreductie bij zwaar wegtransport. Zo biedt DKV Mobility zijn klanten inmiddels Europa’s grootste merkonafhankelijke servicenetwerk voor aardgasproducten als LNG en CNG en toont het bedrijf in deze sectoren een bovengemiddeld grote afnamegroei aan.Met zijn programma LEAD IN GREEN heeft DKV Mobility als oogmerk een voortrekkersrol binnen de sector in de richting van een duurzamere toekomst voor Europese mobiliteit.