DKV Euro Service: persberichten & nieuws

DKV Euro Service: persberichten & nieuws

11.01.2016 terug persbericht

Waarom er direct bij de start van de nieuwe Belgische tol nog geen landuniforme tolbox kan zijn

Op 1 april 2016 wordt in België een nieuw, satellietgestuurd tolsysteem in gebruik genomen. Tot nu toe is de Satellic Box van de gelijknamige tolexploitant het enige gecertificeerde betaalmiddel.

De technische specificaties voor het incorporeren van tolboxen van derden zijn in september 2015 door Viapass vrijgegeven. “Te laat om nog tijdig voor de start van het nieuwe systeem met een gegarandeerd landonafhankelijke tolbox te kunnen komen“, aldus Jürgen Steinmeyer, directeur divisie tol bij DKV Euro Service uit het Duitse Ratingen. Daarom is de keuze bepaald op de Satellic Box.

Mijnheer Steinmeyer, het feit dat een ervaren afrekenpartner als DKV al direct bij aanvang van de nieuwe Belgische tol de voorkeur uitspreekt voor de Satellic Box in plaats van de eigen DKV BOX spreekt boekdelen. Maar kunt u toch even uitleggen waarom u de periode van september tot april te kort acht?

Gegarandeerde verzorging van de klant heeft voor ons de hoogste prioriteit. Vooralsnog is de Satellic Box de enige gecertificeerde afrekenmethode voor de Belgische tol. Vaak is één tot anderhalf jaar nodig voor aanmelden en uitvoeren van tests om als afrekenpartner te kunnen worden gecertificeerd. Dat weten wij op basis van onze ervaringen met het certificeren van de DKV BOX voor Frankrijk, Portugal en Spanje samen. Vanuit die overwegingen is de periode tot de start van de nieuwe Belgische tolheffing op 1 april 2016 gewoonweg te kort. Onder de huidige omstandigheden een landuniforme tolbox aanbieden waarmee ook de nieuwe Belgische tol al per 1 april 2016 kan worden afgerekend, lijkt me hachelijk. Immers, er kan niet worden gegarandeerd dat deze box klaar is voor gebruik als het nieuwe tolsysteem van start gaat. De Satellic Box is echter vanaf het begin gegarandeerd klaar voor gebruik en als OBU van de tolexploitant het voordeligste alternatief op de markt. Bovendien betaalt de klant geen kosten voor gebruik van de Satellic Box; alleen een borg, die wordt gecrediteerd als de box wordt geretourneerd.

Hoe kan het dan dat er toch al landuniforme tolboxen worden aangeboden?

Er zijn een paar concurrenten die overwegen tolboxen voor het nieuwe Belgische tolsysteem aan te bieden, die wellicht voorheen waren bestemd voor de Franse Ecotaxe (Franse heffing op de Route Nationale, die in 2014 is opgeschort, red.). Als het inderdaad dit soort tolboxen betreft, doet de vraag zich voor of deze zonder meer compatibel zijn met de technische specificaties van de nieuwe Belgische tolexploitant Satellic.

Aan wat voor andere eisen moet een provider van een landuniforme OBU voldoen?

Naar de huidige stand van kennis is registratie als EETS-aanbieder (Electronic European Tolling System) een eerste vereiste. Buiten AGES Maut System GmbH & Co. KG uit het Duitse Langenfeld, waarin ook DKV Euro Service deelneemt, is er momenteel geen andere organisatie die gecertificeerd is als EETS-aanbieder.

Wat voor acties moet de klant ondernemen?

De tolexploitant biedt online registratie aan. Wij complementeren dit met een unieke all-in service, die erop neerkomt dat de klant alleen maar de vereiste papieren hoeft te overleggen, zoals kopieën van kentekenbewijzen. Vervolgens neemt DKV de complete registratie, het invoeren van de diverse voertuigen in het systeem van de tolexploitant en de algehele afstemming met Satellic uit handen van de klant. Maar omdat toesturen, inbouw en activering van tolboxen de klant voor een logistieke taak stelt die de dagelijkse activiteit niet mag beïnvloeden, raadt DKV registratie aan op een zo vroeg mogelijke termijn, om bottlenecks en opstoppingen voorafgaand aan de start van de nieuwe tolheffing te kunnen voorkomen. Tot dusver heeft het aantal bestelde en verzonden boxen de verwachtingen bij DKV verre overtroffen, wat voor DKV een indicatie is van het grote vertrouwen dat de klant in het product stelt.

Hoe verder?

Uiteraard hebben we het registratieproces direct na de vrijgave van de technische specificaties door de tolexploitant in gang gezet. Als partner van AGES Maut System GmbH & Co. KG uit het Duitse Langenfeld werken we bovendien al geruime tijd aan een oplossing voor een overkoepelend uniform Europees afrekensysteem voor tolheffingen (EETS). Nu al voldoet DKV aan een van de eisen die in het kader van EETS zijn gesteld, namelijk afrekenen van alle Europese tolheffingen met gebruikmaking van slechts één factuur.

Dank u voor dit gesprek, heer Steinmeyer.