DKV Euro Service: persberichten & nieuws

DKV Euro Service: persberichten & nieuws

07.09.2016 terug persbericht

Rechtszekerheid op weg in Frankrijk

DKV helpt bij het afwikkelen van formaliteiten voor aantonen betaling minimumloon

De Franse autoriteiten verordonneren dat buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die in loondienst ritten uitvoeren die aanvangen of eindigen in Frankrijk, vanaf 23.07.2016 via een mee te voeren document (detacheringsformulier) moeten kunnen aantonen dat zij het Frans minimumloon ontvangen. Bovendien moet iedere onderneming die chauffeurs naar Frankrijk uitzendt een gemachtigd vertegenwoordiger in Frankrijk hebben aangesteld. DKV Euro Service kan zijn klanten per direct ondersteunen bij het invullen van de aanvraagformulieren en een gemachtigde aanstellen die de DKV klant ter plaatse vertegenwoordigt.

Het detacheringsformulier moet worden ingevuld door elke chauffeur die grensoverschrijdend vanuit en naar Frankrijk en binnen Frankrijk voor ritten wordt ingezet. Transitovervoer blijft uitgezonderd van dit voorschrift. De chauffeur moet een papieren exemplaar van het detacheringsformulier in het voertuig bij zich hebben. Verder moeten exemplaren zijn gedeponeerd bij de gemachtigd vertegenwoordiger in Frankrijk en bij de uitzendende onderneming (papier of digitaal). Ook moet de chauffeur een kopie van zijn arbeidsovereenkomst en een loonverklaring bij zich hebben.

DKV klanten kunnen voor meer informatie terecht bij hun eigen DKV account manager.