DKV Euro Service: persberichten & nieuws

DKV Euro Service: persberichten & nieuws

29.06.2018 terug persbericht

Ludwig Meyer GmbH & Co. KG en Cargonexx GmbH winnen Eco Performance Award 2018

Na 2016 wint Spedition Ludwig Meyer opnieuw de Eco Performance Award /

Winnaar Cargonexx GmbH zet in op zelflerende algoritmen / Gespreksronde over het

thema “Wanneer begint het grote laden?“

Op 20 juni heeft de EPA-vakjury van vooraanstaande

vertegenwoordigers uit de vervoerssector in de Radschlägersaal van de Rheinterrasse in Düsseldorf

Ludwig Meyer GmbH & Co. KG en Cargonexx GmbH onderscheiden met de Eco Performance

Award 2018 vanwege hun voortrekkersrol op gebied van duurzaamheid. De Eco Performance

Award is eertijds als onafhankelijk keurmerk door DKV Euro Service en zijn premium partners

Knorr Bremse en PTV Group in het leven geroepen. De wetenschappelijke begeleiding valt onder

verantwoording van de faculteit Logistiek Management van de Universiteit van het Zwitserse St.

Gallen. De plechtige uitreiking vond plaats in het kader van de vakbijeenkomst FIT FOR PROFIT,

georganiseerd door PTV Group.

Ludwig Meyer GmbH & Co. KG: Voorlopers op gebied van elektrisch rijden en CNG

In de categorie “gevestigde bedrijven“ werd Ludwig Meyer GmbH & Co. KG onderscheiden

vanwege hun pionieractiviteit op gebied van elektrisch vervoer en het gebruik van trucks op CNG.

Gespecialiseerd in vervoer van levensmiddelen bij gecontroleerde temperatuur exploiteert dit

bedrijf al sinds 2009 milieubesparende voertuigen op CNG en hybride trucks. Verder voorziet een

fleet management systeem de medewerkers van alle relevante technische gegevens over de

voertuigen, opbouwconstructies en andere componenten.

Ook heeft het bedrijf de eigen software laten aanpassen om bijvoorbeeld alle technische data

ononderbroken met de verbruiksgegevens van de trucks te kunnen vergelijken. Zo kan de fleet

manager precies natrekken welke voertuigen en voertuigcomponenten zich het best lenen voor een

bepaalde soort rit. Dat bespaart brandstof, vermindert slijtage en ontziet het milieu. Producent EForce

uit Zwitserland leverde het bedrijf de eerste twee volledig elektrische 18-tonners voor

vervoer in Duitsland, en sinds mei 2018 heeft Ludwig Meyer GmbH & Co. KG nog een elektrische

truck in de vorm van een eActros. Vanaf 2019 gaat het bedrijf bovendien een truck met

bovenleiding exploiteren in Hessen. Ludwig Meyer GmbH & Co. KG is de eerste onderneming die

het gelukt is Eco Performance Award voor de tweede keer te winnen.

Cargonexx GmbH: zelflerende algoritmen voor minder druk op het milieu

Winnaar in de categorie start-ups Cargonexx GmbH zet als eerste vervoerder in op zelflerende

algoritmen waarmee spotmarktprijzen en vervoersstromen kunnen worden voorspeld. Met behulp

van smart data en kunstmatige intelligentie neemt het aantal lege ritten af, wat op zijn beurt lagere

transactiekosten oplevert. Verladers krijgen lagere tarieven, expediteurs verminderen hun kosten

en de vervoerders zelf vergroten hun benutte vervoerscapaciteit, waarmee uiteindelijk de druk op

verkeer en milieu afneemt.

De avondbijeenkomst werd begeleid door een discussieronde met als thema: “Wanneer begint het

grote laden?“. De toekenning van de Eco Performance Award 2018 betekent tevens het startschot

voor de komende inschrijfronde. Op http://www.eco-performance-award.com/jetztbewerben.

html kunnen belangstellende bedrijven vanaf 1 juli 2018 hun eerste, verkorte

aanmelding doen voor de Eco Performance Award 2019.