DKV EURO SERVICE: Работете за лидера на пазара

DKV MOBILITY SERVICES GROUP: Работете за лидера на пазара

DKV MOBILITY SERVICES Group е един от водещите доставчици на услуги, осигуряващи мобилност на пътя. Нашите услуги обхващат широк спектър, от карта за зареждане с гориво и услуги през отчитане на магистрални такси, до възстановяване на ДДС. Под общия покрив са обединени успешно нашите предприятия: в това число европейският лидер на пазара DKV EURO SERVICE и вътрешният доставчик на услуги DKV MOBILITY SERVICES BUSINESS CENTER. В групата работят повече от 800 работника в 13 страни.

За по-нататъшното разширяване на нашата позиция като най-добър доставчик на мобилност, ние търсим хора с индивидуалност и визия, които са ентусиазирани и желаят да работят в международна водеща фирма.

Възнаграждение и заплащане

Освен възнаграждението, отговарящо на изискванията на пазара служителите на DKV MOBILITY SERVICES Group получават бонус, обвързан с действителните резултати. Той е съобразен с индивидуалните цели, които се договарят един път годишно с ръководството.

Вашите възможности за развитие

Нашето лидерство на пазара е много тясно свързано с нашите служители, които са ни довели до върха. Тяхното лично и професионално развитие е много важно за нас. Поради това ние активно насърчаваме техните таланти и разглеждаме това като ценна инвестиция в нашето съвместно бъдеще.

Ние Ви предлагаме широка гама от курсове за обучение. Обученията и семинарите са ориентирани към практиката и трябва да Ви помогнат да отговорите на всички професионални предизвикателства и да постигнете Вашите професионални и лични цели за обучение.

Тук се включват:


Разговор относно компетентността

Разговор относно компетентността

В годишен разговор за развитие с Вашия мениджър, Вие систематично обсъждате персонални мерки за Вашето насърчаване и развитие.

В открит разговор Вие и вашият ръководител обменяте информация относно
приоритетните задача, силните страни и областите за развитие. Заедно договаряте
ясно, измеримо и реалистично задачите и целите.