TBD SEO

DKV Euro Service: News und Presse

10.02.2017 назад Съобщение за пресата

DKV предлага отчитане на гориво и пътни такси в Грузия

Клиентите на DKV могат веднага да зареждат гориво с DKV карта безкасово на избрани бензиностанции с марка WISSOL. Освен това те могат да плащат бързо и сигурно и грузинската пътна такса за транзитно преминаване (Road Toll Card) .

"Грузия е важна транзитна страна в посока север – юг, между Русия и Турция ", каза Manuel von Mohrenschildt, ръководител на отдел Управление на Международни Търговски Партньори /DKV Head of International Sales Partner Management/ “

"Ето защо имаме удоволствието да предложим на нашите клиенти решение за снабдяване с гориво и плащане на пътни такси на възловите транспортни пунктове." Бензиностанциите WISSOL може да извикате веднага в секция Карти, планиране на маршрут, в DKV MAPS и DKV APP.