TBD SEO

DKV Euro Service: News und Presse

31.01.2017 назад Съобщение за пресата

DKV Group отново отчита рекордна година

Доставчикът на мобилни услуги се стреми до 2020 г. да достигне годишен оборот от над 10 милиарда Евро

С нарастване на оборота от 5,8 на 6,3 милиарда евро, DKV MOBILITY SERVICES Group, въпреки ниските нива на дизела след 2015 г., отчете рекордни резултати и за финансовата година 2016 г. и отбеляза още веднъж най-успешната година в 80-годишната история на фирмата. Стремежът на доставчика на мобилни услуги е до 2020 г. да увеличи значително оборота си с над 10 милиарда евро годишен оборот. “Ние растем с бързи темпове в много сфери на бизнеса. Това бе и причината за полагане на основите през последните години”, казва изпълнителният директор на DKV д-р Александър Хуфнагел. След Източна Европа, с Евроазиатския мост “Север-Юг” между Русия и Турция бе създаден важен потенциален пазар за години напред. Но и дори на традиционните пазари като Италия и Франция, ние успяхме да отбележим явен прираст - както относно горивото, така и в сферата на магистралните такси.” През 2016 г. DKV успя да присъедини към своята мрежа около 5000 нови бензиностанции в цяла Европа и наложи сертифицирането си като партньор за отчитане за местните оператори на пътни такси. “Това ни дава възможност да продължим нагоре по веригата на добавена стойност, като по този начин ние предаваме свързаните с това предимства на нашите клиенти - ясно предимство спрямо конкуренцията”, казва д-р Александър Хуфнагел. През октомври 2016 г. компанията публикува принципно съгласие относно създаването на съвместно предприятие - заедно с T-Systems GmbH и Daimler AG - за разработване на приложимо в цяла Европа устройство за отчитане на пътните такси.

Дигитализация на веригата за доставки, като шанс

В нарастващата дигитализация на веригата за доставки, д-р Александър Хуфнагел вижда голям потенциал: “Тук ние виждаме множество от възможности за разширяване на нашите съществуващи услуги и за създаване на сътрудничество с водещи доставчици на услуги и производители на превозни средства. За тази цел, към момента се водят интензивни преговори, като със създаването на нова IT-структура се положиха и техническите основи.” За да отговори на тези предизвикателства, DKV назначи през 2016 г. почти 200 нови служители в цяла Европа - най-вече в областта на информационните технологии, продажбите и обслужването на клиенти.

Новата фирмена структура осигурява сигурност

Влязлата на 04.014.2017 г. в сила нова фирмена структура с Dr. Fischer KG като единствен съдружник дава според д-р Александър Хуфнагел на DKV необходимата свобода на действие, с цел още по-интензивното й позициониране на пазара и прилагането на стратегията на групата трайно и успешно.