TBD SEO

DKV Euro Service: News und Presse

13.04.2017 назад Съобщение за пресата

Компанията “Toll4Europe” GmbH започва да упражнява своята търговска дейност: Стартиране на съвместно дружество за отчитане на пътни такси в цяла Европа чрез само една кутия

T-Systems International GmbH, Daimler AG и DKV EURO SERVICE + Co. KG основаха своето съвместно предприятие, с цел развитие и предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване ( “EETS”) на пътна такса за превозни средства над 3,5 т., покриваща цяла Европа. Бъдещото сътрудничество бе предмет на одобрение от страна на антимонополните органи.

T-Systems International GmbH, Daimler AG и DKV EURO SERVICE + Co. KG основаха своето съвместно предприятие, с цел развитие и предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване ( “EETS”) на пътна такса за превозни средства над 3,5 т., покриваща цяла Европа. Бъдещото сътрудничество бе предмет на одобрение от страна на антимонополните органи.

“Daimler“ AG и “DKV EURO SERVICE” GmbH + Co. KG се присъединиха като партньори към вече регистрираната като доставчик на EETS-услуги компания “T-Systems EETS” GmbH. Съвместното дружество ще оперира под името “Toll4Europe” GmbH. Целта на “Toll4Europe” GmbH е да се намали комплексността между националните тол такси и доставчици на услуги. Чрез присъединяване към платформата на “Toll4Europe” GmbH , на доставчиците на услуги ще се даде възможност да предлагат като договорни партньори на своите клиенти услугата EETS.

“T-Systems” притежава 55 процента от “Toll4Europe”, “Daimler” 30 процента, а DKV участва в дружеството със само 15 процента. Следователно, компанията “T-Systems” поема управлението на “Toll4Europe”, като по този начин тя пренася своя 14-годишен опит в пътните и транспортни такси в съвместното дружество и наред с техническия сектор, тя отговаря за пласмента при доставчиците на услуги. “Daimler” ще внесе експертизата за бъдещото интегриране на бордовото устройство On-Board-Unit в превозното средство. С 25-годишния си опит в сферата на пътните и магистрални такси, както и със своето ноу-хау относно отчитането на 30 европейски такси, DKV дава своя принос в полза на съществуващите към момента 140 000 клиента.

По този начин се създават условия за техническото осъществяване на планираното въвеждане на кутия за отчитане на магистрални такси в системите за магистрални такси за цяла Европа. През 2018 г. е планирано въвеждането на приложимата за цяла Европа кутия за отчитане на магистрални такси. За пазарния старт кутията ще трябва да включва държавите Белгия, Германия, Франция, Австрия и Полша. Като целта е, и страните Италия, Португалия, Испания и Унгария при възможност също да бъдат включени при пазарния старт или поне в близко бъдеще. Предлаганите услуги ще обхващат отчитането с един уред на всички настоящи и бъдещи подлежащи на пътна такса пътища, тунели и мостове.