TBD SEO

DKV Euro Service: News und Presse

07.08.2017 назад Съобщение за пресата

Начисляване и събиране на пътни такси в Европа DKV BOX EUROPE идва от Siemens

Удобна онлайн регистрация / безжично конфигуриране / решение от типа „включвай се и работи“ без монтиране в сервиз / ръчно приспособяване на броя оси

DKV BOX EUROPE, която DKV Euro Service ще предлага от 2018 г., се основава на най-новото поколение устройства sitraffic sensus unit на Siemens. Те са оборудвана хибридна радио технология; т.е. могат да извличат и начисляват такси, които се базират както на DSRC, така и на GNSS (Dedicated Short Range Communications (специализирани системи за комуникация с близък радиус на действие) и Global Navigation Satellite System (сателитна система за глобална комуникация)). “Много от боксовете на пазара все още не отговарят на всички технически изисквания за събиране и начисляване на пътни такси в рамките на Европа — като например съвместимостта с италианската система за пътни такси — и по тази причина трябва да бъдат заменени още един път", обяснява Юрген Щайнмайер, директор „Пътни такси“ в DKV Euro Service. „DKV BOX EUROPE обаче отговаря на последните изисквания на всички страни-членки на ЕС и за в бъдеще може да се използва в цяла Европа."

Потребителят може да инсталира бордовия уред (On-Board Unit) самостоятелно, както и да сменя автомобила, на който е поставен. Инсталацията не отнема много време и не се изисква пренастройване в специализиран сервиз. Регистрацията на пътните такси и присъединяването на страните се извършва удобно чрез онлайн портала на DKV. Данните се изпращат безжично до бордовия уред (OBU), а при промяна на превозното средство вече не е необходимо да се извършва смяна на бокса. По този начин значително се намаляват необходимото време и потребностите от управление и се запазва гъвкавостта на потребителя. Начисляването и събирането на пътните такси при преминаване през Белгия, Германия, Австрия, Полша и Франция е поставено като цел за пускането на пазара през 2018 г. Също така, при стартирането или малко след това, ще бъдат свързани Италия, Португалия, Испания и Унгария. В най-скоро време всички европейски пътни такси, вкл. такива, които са свързани с преминаване през тунели и мостове, ще могат да се начисляват и събират чрез DKV BOX EUROPE.