TBD SEO

DKV Euro Service: News und Presse

27.10.2017 назад Съобщение за пресата

Мрежата за зареждане беше разширена до Франция

DKV MOBILITY SERVICES Group си сътрудничи с Freshmile, оператора на инфраструктурата за зареждане

DKV Group, заедно с търговското си дружество DKV Euro Service, вече си сътрудничи с Freshmile Services, оператора на инфраструктурата за зареждане. Това позволява на клиентите на доставчика на гориво и сервизни карти да зареждат електрическите си автомобили първоначално на 2 500 пункта за зареждане във Франция. Пунктовете за зареждане са разположени както по германско-френската граница, така и в Париж и други френски гъсто населени райони. “За нас е удоволствие, че успяхме да спечелим сътрудничеството на Freshmile, един от най-големите френски оператори на инфраструктури за зареждане", казва Бернхард Уолтърс, експерт към eMobility Services в DKV Group.

“Стъпването на пазара във Франция е важен крайъгълен камък в рамките на нашата стратегия за интернационализация". С въвеждането на европейска мрежа за създаване на пунктове за зареждане, DKV взима под внимание нарастващия дял на електрическите превозни средства и произтичащото от това увеличено търсене на възможности за трансгранично предлагане.Пунктовете за зареждане са достъпни чрез DKV APP и програмата за планиране за маршрути DKV MAPS.