TBD SEO

DKV Euro Service: News und Presse

20.11.2017 назад Съобщение за пресата

Съвместимо ли е Вашето устройство за магистрални такси с EETS?

Доверието е добро. Контролът е по-добър. Това важи и за придобиването на приложимото в цяла Европа устройство за магистрални такси (EETS-Box). Юрген Щайнмайер (Director Toll към DKV Euro Service обяснява кои въпроси трябва да изяснят превозвачите преди закупуването на EETS устройството , за да бъдат добре позиционирани за европейско таксуване на пътни такси в дългосрочен план.

Г-н Щайнмайер, желанието за устройство за магистрални такси, което може да се използва в цяла Европа, съществува сред превозвачите отдавна. Дойде ли вече моментът?

От 2018 г. ние можем да предложим на клиентите си устойчив EETS-Box с DKV BOX EUROPE. Бордовият уред отговаря на най-новите изисквания на всички страни-членки на ЕС и в бъдеще може да се използва в цяла Европа.

По какъв начин един превозвач разпознава, дали предложеният му уред е съвместим с EETS, и какво означава това?

На първо място, неговият доставчик на пътни такси, трябва да бъде сертифициран като EETS доставчик или да получи уред от EETS доставчик. DKV EURO SERVICE получава DKV BOX EUROPE от Toll4Europe GmbH, сертифициран като доставчик на EETS. Що се отнася до самия уред всяка държава-членка на ЕС е уточнила в така нареченото си заявление за областта на събиране на такси (Toll Domain Statement), на кои изисквания трябва да отговаря устройството за магистрални такси, за да бъде съвместимо със системата за таксуване за изминат участък в тази държава.

Накратко: Ако едно устройство за магистрални такси не отговаря на тези изисквания в дадена държава, то не може да се използва в тази държава. Дали може да се използва там в съответствие с изискванията на EETS - т.е. постоянно - може да бъде доказано от всеки сериозен доставчик на услуга за таксуване, чрез съответния сертификат. Важна предпоставка също така е техническите изисквания да бъдат изпълнени.

Как трябва да бъде оборудван технически един EETS уред?

По принцип уредът трябва да бъде оборудван с хибридна радио технология; т.е. могат да може да извлича и начислява такси, които се базират както на DSRC, така и на GNSS (Dedicated Short Range Communications (специализирани системи за комуникация с близък радиус на действие) и Global Navigation Satellite System (сателитна система за глобална комуникация)). За системите за таксуване, при които таксите за изминат участък се базират на броя на осите, например в Германия и Австрия, трябва да има на разположение така наречения ръчен бутон за ос. Италианската система за пътни такси, обаче изисква допълнителен софтуерен модул, тъй като използва радио стандарт, който е различен от този на останалите държави, използващи специализирана връзка с малък обсег на действие.

DKV BOX EUROPE се основава на най-новото поколение устройства Sitraffic Sensus от Siemens. То вече отговаря на всички споменати изисквания. Естествено, на пазара се предлагат и съмнителни EETS уреди, които не отговарят на всички изисквания и трябва да бъдат заменени повторно.

Кои фактори, освен уредът, са от значение?

Като превозвач често трябва да си задавам въпроса: Какво очаквам от своето устройство за магистрални такси? Искам ли след 1 до 2 години, ако е необходимо, отново да инсталирам допълнителен уред- при което отново започвам от начало - или предпочитам да избера доказана Box система, която ще може да се ползва и в бъдеще, като например DKV BOX EUROPE.

Какви предимства предлага DKV BOX EUROPE?

Бордовият уред е с функция "plug-and-play” /включи и пусни / и може по желание да бъде използвано в различни превозни средства. Инсталацията не отнема много време и не се изисква монтаж в специализиран сервиз. Регистрацията на пътните такси и включването на страните се извършва чрез онлайн портала на DKV. Данните се изпращат over-the-air до бордовия уред (OBU) и в този случай не е необходимо да се извършва смяна на уреда. По този начин значително се намалява необходимото време за административно управление и се запазва гъвкавостта на потребителя. DKV BOX EUROPE предлага всички предпоставки за бъдещи задачи като различни услуги с добавена стойност,например цялостен анализ на данните за превозните средства.

Кои държави ще покрива EETS-Box?

Целта е до пускането на пазара през 2018 да може да се отчита белгийската такса . Непосредствено след това ще бъдат включени Австрия, Франция, Испания, Португалия и Италия. За Германия и Полша все още не е направено от операторите на пътните такси обвързващо заявление за прилагането на EETS Регламента. Поради тази причина не е ясно, кога ще може да бъде предложено събирането и отчитането на пътните такси в тези държави чрез EETS-OBU. Това важи и за всички доставчици на EETS-оферти.

Г-н Щайнмайер, много благодаря за разговора.