TBD SEO

DKV Euro Service: News und Presse

02.02.2018 назад Съобщение за пресата

„Поемаме административната тежест от клиента“

Считано от 1 април 2018, г. Словения ще премине от терминали за пътни такси към система за събиране на такси без бариери DarsGo, която ще бъде задължителна за всички превозни средства над 3,5 тона. Матей Кранич / (Matej Kranjc) от концесионера DARS и Урош Брачун, / (Uroš Bračun) управител на представителство на партньора на DARS - DKV Euro Service Словения, обясниха в интервю какво могат да направят транспортните фирми, за да осигурят безпрепятствено преминаване и какви предимства се очакват от DarsGo.

Г-н Кранич, какво стои зад решението на Словения за пускане в експлоатация на нова система за магистрални такси?

Кранич: Съществуващата система за магистрални такси се използва от години. Изправени сме пред увеличен трафик, който причинява дълги опашки на терминалите за събиране на магистрални такси. Ето защо Словения се нуждае от най-съвременна система без бариери, като DarsGo.

Кои релации ще покрива новата система за магистрални такси?

Кранич: DarsGo обхваща всички магистрали, както и тунела Karawanke.

Какво ще се случи с картите и устройствата, които се използват в момента?

Кранич: DARS картите и устройствата ABC, които са използвани досега, стават невалидни от 1ви април 2018 г. Разбира се, неизползваната сума ще бъде върната на клиентите. Потребителите могат веднага да се регистрират за новата система за магистрални такси.

Г-н Брачун, какво предлага DKV във връзка с магистралните такси в Словения?

Брачун: DKV влиза в роля, когато потребителите на магистралната системата са изправени пред административна тежест при регистрация за словенските пътни такси. Подкрепяме клиентите си, като отнемаме тази тежест от тях, което им позволява да се съсредоточат върху същността на бизнеса си и да доставят стоките своевременно. За да гарантираме това, ние предлагаме уникална услуга за регистрация. Данните на превозни средства, регистрирани вече в Словения чрез DKV, също ще могат да се ползват от новата система за магистрални такси. В резултат на това процесът по регистрацията ще бъдат значително опростен.

Как потребителите ще си получат устройството Toll Box?

Брачун: Потребителят има право да избере дали бордовият уред (OBU) да бъде доставен безплатно в рамките на Европейския съюз или да го вземе на предварително избран пункт на DARS.

Какви допълнителни услуги предлагате?

Брачун: Ние предлагаме комплексни услуги/ Full-Service/ . Това означава, че предлагаме на нашите клиенти не само магистрални такси за Словения, но и всичко, което е необходимо за една всеобхватна доставка. Например систем за отчитане на магистрални такси в 30 европейски страни, снабдяване с достатъчно количество гориво в над 46 000 бензиностанции в цяла Европа, както и услуги по възстановяване на данъци и услуги по обслужване на превозното средство. Клиентът получава само една фактура с прозрачно разпределение на всички разходи.

Благодаря Ви за интервюто.