TBD SEO

DKV Euro Service: News und Presse

03.05.2018 назад Съобщение за пресата

Разширяване на мрежата за плащане на магистрални такси в Германия: DKV препоръчва Toll Collect Box

Устройствата за трансгранично отчитане на магистрални такси няма да важат в Германия от 1 юли 2018 г.

От 1 юли 2018 г. таксите за камиони от 7,5 тона ще се прилагат за всички федерални пътища в Германия. DKV препоръчва на клиентите, които се нуждаят от нови устройства , да стартират навременна регистрация и използване на Toll Collect Box на оператора. Бордовите уреди (On Board Units) на Toll Collect, които вече са в употреба, важат и за разширените магистрални такси в Германия и не е необходимо да бъдат подменяни.

“Сигурността на доставките на нашите клиенти стои на преден план", казва Юрген Щайнмайер, директор на отдел Toll в DKV Euro Service. “От 1 юли 2018 г. само бордовият уред на оператора Toll Collect може законно да отчита разширените магистрални такси за Германия.

Устройствата за трансгранично отчитане на магистрални такси, съвместими с EETS, като DKV BOX EUROPE в момента са в началото на съответния регистрационен процес, който няма да бъде завършен до 1 юли 2018 г. Тъй като всеки доставчик на EETS получава същата информация чрез Toll Collect, това важи и за всички доставчици.“