TBD SEO

DKV Euro Service: News und Presse

20.03.2019 назад Съобщение за пресата

Устройството за пътни такси DKV BOX EUROPE е одобрено за използване на територията на Германия

Разрешение за използване е издадено и за Белгия / за Австрия в момента се извършват предпускови тестове

Устройството за пътни такси DKV BOX EUROPE, с което в бъдеще ще се отчитат и заплащат всички пътни такси в Европа, е одобрено за използване на територията на Германия. Одобрението подлежи на финално съгласуване от Федералната служба по товарни превози. „Ние сме изключително радостни, че нашето устройство за заплащане на пътни такси по EETS [Европейска електронна система за заплащане на пътни такси] беше одобрено за използване на територията на Германия. С това ние се движим изцяло според нашите предварителни разчети.”, казва Юрген Щайнмайер, директор на подразделението за пътни такси на DKV Euro Service.

„Ние изказваме изключителната си благодарност на нашите клиенти, които много активно ни съдействаха по време на тестовете за въвеждане в експлоатация." Всички елементи от веригата – от функционирането на самото устройство DKV BOX EUROPE, през неговото инсталиране и поведение в работен режим, до правилното предаване на данните и изготвяне на фактурите бяха успешно изпитани и проверени. В момента се извършват предпусковите тестове на DKV BOX EUROPE за системата за заплащане на пътни такси на територията на Австрия. През месец декември 2018 г. беше издадено одобрението за използване на устройството по магистралите и републиканските пътища на Белгия.