TBD SEO

DKV Euro Service: News und Presse

17.05.2021 назад Съобщение за пресата

DKV разширява мрежата за доставка в Северна Македония

Доставчикът на услуги за мобилност е в сътрудничество с Makpetrol относно доставките в между Гърция и Централна Европа

Новият път на коприната между Китай и Европа генерира нови потоци на стоки и ще има значително въздействие върху Гърция, където пристанищата като напр. Пирея ще играят важна роля на нов търговски пункт. С цел подсигуряване снабдяването по трасетата на спедиционните компании, които транспортират оттам до Централна Европа,DKV разшири своята мрежа за доставка в Северна Македония. „С включването на Северна Македония към нашата мрежа за доставки, ние подобрихме продуктовата гама за автомобилния транспорт до Централна Европа “, обяснява Sven Mehringer, управляващ директор Енергийни услуги и услуги за превозните средства в DKV. Клиентите вече могат безкасово да зареждат гориво на всички 37 бензиностанции от мрежата на Makpetrol, които за пригодени за камиони. Ognjen Kosanovic, Mениджър доставчици DKV Балкани, добавя: „Северна Македония предлага

най-ниските цени на горивата на Балканите и с последното разширяване на мрежата ще бъдем в състояние да осигурим на нашите клиенти най-висококачественото гориво на възможно най-добрата цена в региона. "Логично, DKV изгражда своята мрежа за доставка както в рамките на Европейския съюз, така и извън него. Доставчикът на услуги за мобилност присъединява годишно по ок. 5000 бензиностанции, със силен фокус върху мулти-енергийните обекти.

Контакт за пресата:

DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG

Дирк Хайнрихс

Прес говорител

Balcke-Dürr-Allee 3

40882 Ратинген

Телефон +49 2102 5517-889

dirk.heinrichs@dkv-mobility.com