TBD SEO

DKV Euro Service: News und Presse

15.02.2022 назад Съобщение за пресата

Устойчива мобилност: DKV Mobility разширява LNG-мрежата до 300 станции

Европейският доставчик на услуги за мобилност продължава да разширява мрежата си за доставки на алтернативни горива

По пътя към по-устойчива мобилност в транспортния сектор, LNG (втечнен природен газ) и Green LNG (втечнен био природен газ) са сред най-важните алтернативи на конвенционалните горива. Чрез тяхното използване спедиторите и логистичните компании могат да намалят CO2-емисиите от своите превозни средства с до 20 процента (LNG) или до 90 процента (зелен LNG) в сравнение с дизеловите превозни средства. Ето защо европейският доставчик на услуги за мобилност, DKV Mobility, настоява за разширяването на своята мрежа за приемане на LNG и сега предлага на своите клиенти достъп до над 300 LNG станции в десет държави - Германия, Австрия, Белгия, Холандия, Италия, Франция, Испания , Полша, Швеция и Финландия. По този начин DKV Mobility продължава да предлага най-голямата независима от марката мрежа за приемане на LNG, покриваща повече от две трети от всички бензиностанции за LNG в Европа.

С достигането на 300 LNG станции, ние постигнахме важен етап в по-нататъшното насърчаване на енергийния преход в нашата индустрия“, казва Свен Мерингер, управляващ директор Energy & Vehicle Services в DKV Mobility. За да отговори на нарастващото търсене на алтернативни горива, DKV Mobility свързва 5000 бензиностанции всяка година и разчита на многоенергийни бензиностанции, които предлагат и алтернативни горива като LNG, CNG, LPG или водород. Активното насърчаване на преминаването към алтернативни горива е в съответствие с корпоративната цел на DKV Mobility: Да стимулира прехода към ефективно и устойчиво бъдеще на мобилността.