възстановяване на акциз на горива

Лесно възстановяване на акциза на горивата

За всички установени в ЕС фирми на сухопътния транспорт е възможно, платения акциз на горивата в държави като Белгия, Унгария, Франция, Словения и Испания да бъде възстановен. Условие за възстановяването е, автомобилите да имат допустимо общо тегло най-малко 7,5 тона.

Акцизът на горивата може да бъде възстановен, ако при зареждане се плаща с карта за зареждане, кредитна карта или банкова карта, но не при плащане в брой.

Зареждания, които на фактурите не могат да се разпределят към автомобил (липсващи или отклоняващи се от регистрационния номер на автомобила данни, напр. карти за автомобили и т.н.), са изключени от възстановяването на акциз на горива.

Повече информация?

Свържете се!

Възстановени суми в Белгия

Зареждания от

2019 ct./l 2018 ct./l 2017 ct./l 2016 ct./l
от 01.01. 24,76 01.01. - 05.02. 18,59 01.01. - 13.01. 15,11 01.01. - 05.07. 11,23
    06.02. - 12.02. 19,30 14.01. - 13.03. 16,05 06.07. - 12.07. 11,81
    13.02. - 08.03. 20,75 14.03. - 22.03. 17,29 13.07. - 26.07. 12,64
    09.03. - 04.06. 21,33 23.03. - 31.12. 17,75 27.07. - 02.08. 13,39
    05.06. - 12.06. 22,12     03.08. - 31.12. 14,44
    13.06. - 22.06. 22,49        
    23.06. - 10.07. 23,28        
    11.07. - 18.07. 23,74        
    19.07. - 31.12. 24,76        

Възстановени суми в Франция

Зареждания от

2019 ct./l 2018 ct./l 2017 ct./l 2016 ct./l
от 01.01. 17,71 01.01. - 31.12. 17,75 01.01. - 31.12. 11,42 01.01. - 30.06. 7,86
            01.07. - 31.12. 7,96

Възстановени суми в Хърватия

Зареждания от

2019 HRK/l
от 01.01. 0,6071

Възстановени суми в Италия

Зареждания от

2019 ct./l 2018 ct./l 2017 ct./l 2016 ct./l
от 01.01.
21,42 01.01. - 31.12. 21,42 01.01. - 31.12. 21,42 01.01. - 31.12. 21,42

Възстановени суми в Словения

Зареждания от

2018 ct./l 2017 ct./l 2016 ct./l
01.01. - 30.04. 9,605 01.01. - 31.12. 9,605 01.01. - 31.01. 8,746
01.05. - 31.05. 8,530     01.02. - 29.02. 9,575
01.06. - 30.11. 6,272     01.03. - 31.12. 9,605
от 01.12. 6,272    

Възстановени суми в Испания

Зареждания от

2019 ct./l 2018 ct./l 2017 ct./l 2016 ct./l
от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 0,1 01.01. - 31.12. 0,1 01.01. - 31.12. 0,1

Възстановени суми в регионите на Испания

Зареждания от

Region 2019 ct./l 2018 ct./l 2017 ct./l 2016 ct./l
Asturias 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,1 01.01. - 31.12. 4,1 01.01. - 31.12. 4,1
                 
Andalucia 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12 4,9 01.01. - 31.12. 4,9
                 
Aragon 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 2,5 01.01. - 31.12. 2,5 01.01. - 31.12. 2,5
                 
Baleares 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9
                 
Cantabria 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn
                 
Castilla la Mancha 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12 4,9 01.01. - 31.12. 4,9
                 
Castillia Leon 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn
                 
Cataluna 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9
                 
Extremadura 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 3,94 01.01. - 31.12. 3,94 01.01. - 31.12. 3,94
                 
Galicia 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9
                 
Madrid 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 1,8 01.01. - 31.12. 1,8 01.01. - 31.12. 1,8
                 
Murcia 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9
                 
Navarra 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. 2,5
                 
Pais Vasco 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn
                 
La Rioja 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn
                 
Valencia 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9

Възстановени суми в Унгария

Зареждания от

2019 HUF/l 2018 HUF/l 2017 HUF/l 2016 HUF/l
от 01.01. 3,5 01.01. - 31.12. 7,00 01.01. - 31.03. 17,00 01.01. - 30.09. 7,00
        01.04. - 31.12. 7,00 01.10. - 31.12. 17,00