възстановяване на акциз на горива

Лесно възстановяване на акциза на горивата

За всички установени в ЕС фирми на сухопътния транспорт е възможно, платения акциз на горивата в държави като Белгия, Унгария, Хърватия, Франция, Италия, Словения и Испания да бъде възстановен. Условие за възстановяването е, автомобилите да имат допустимо общо тегло най-малко 7,5 тона.

Акцизът на горивата може да бъде възстановен, ако при зареждане се плаща с карта за зареждане, кредитна карта или банкова карта, но не при плащане в брой.

Зареждания, които на фактурите не могат да се разпределят към автомобил (липсващи или отклоняващи се от регистрационния номер на автомобила данни, напр. карти за автомобили и т.н.), са изключени от възстановяването на акциз на горива.

Повече информация?

Свържете се!

Възстановени суми в Белгия

Зареждания от

2020 ct./l 2019 ct./l 2018 ct./l 2017 ct./l
от 01.01. 24,76 01.01. - 31.12. 24,76 01.01. - 05.02. 18,59 01.01. - 13.01. 15,11
        06.02. - 12.02. 19,30 14.01. - 13.03. 16,05
        13.02. - 08.03. 20,75 14.03. - 22.03. 17,29
        09.03. - 04.06. 21,33 23.03. - 31.12. 17,75
        05.06. - 12.06. 22,12    
        13.06. - 22.06. 22,49    
        23.06. - 10.07. 23,28    
        11.07. - 18.07. 23,74    
        19.07. - 31.12. 24,76    

Възстановени суми в Франция

Зареждания от

2020 ct./l 2019 ct./l 2018 ct./l 2017 ct./l
01.01. - 30.06. 15,72 01.01. - 31.12. 17,71 01.01. - 31.12. 17,75 01.01. - 31.12. 11,42
от 01.07. 15,71            

Възстановени суми в Хърватия

Зареждания от

2020 HRK/l 2019 HRK/l
от 01.01. 0,6071 01.01. - 31.12. 0,6071

Възстановени суми в Италия

Зареждания от

2020 ct./l 2019 ct./l 2018 ct./l 2017 ct./l
от 01.01. 21,42 01.01. - 31.12. 21,42 01.01. - 31.12. 21,42 01.01. - 31.12. 21,42

Възстановени суми в Словения

Зареждания от

2020 ct./l 2019 ct./l 2018 ct./l 2017 ct./l
01.01. - 31.03. 6,272 01.01. - 31.12. 6,272 01.01. - 31.12. 6,272 01.01. - 31.12. 9,605
01.04. - 30.04. 7,729            
01.05. - 31.05. 11,645            
01.06. - 30.06. 6,047            
01.07. - 31.07. 2,119            
01.08. - 31.08. 1,898            
01.09. - 30.09. 3,884            
от 01.10. 5,767            

Възстановени суми в Испания

Зареждания от

2020 ct./l 2019 ct./l 2018 ct./l 2017 ct./l
от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 0,1 01.01. - 31.12. 0,1

Възстановени суми в регионите на Испания

Зареждания от

Region 2020 ct./l 2019 ct./l 2018 ct./l 2017 ct./l
Asturias от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,1 01.01. - 31.12. 4,1
                 
Andalucia от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12 4,9
                 
Aragon от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 2,5 01.01. - 31.12. 2,5
                 
Baleares от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9
                 
Cantabria от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn
                 
Castilla la Mancha от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12 4,9
                 
Castillia Leon от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn
                 
Cataluna от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9
                 
Extremadura от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 3,94 01.01. - 31.12. 3,94
                 
Galicia от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9
                 
Madrid от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 1,8 01.01. - 31.12. 1,8
                 
Murcia от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9
                 
Navarra от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn
                 
Pais Vasco от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn
                 
La Rioja от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn
                 
Valencia от 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9

Възстановени суми в Унгария

Зареждания от

2020 HUF/l 2019 HUF/l 2018 HUF/l 2017 HUF/l
01.01. - 30.06. 3,5 01.01. - 31.12. 3,5 01.01. - 31.12. 7,00 01.01. - 31.03. 17,00
от 01.07. 13,5         01.04. - 31.12. 7,00