Автогаз, растително масло, природен газ и AdBlue: Зареждане на алтернативни горива

Автогаз, растително масло, природен газ и AdBlue: Зареждане на алтернативни горива

DKV не се ограничава само до зареждане с минерален дизел. Екологично чистите горива са от голямо значение и заемат все по-важно място. AdBlue за намаляване на азотните оксиди също придобива голямо значение.

Alternative Kraftstoffe tanken

Зареждане на растително масло - един чист натурален продукт

Pflanzenöl tanken

Растителното масло може да се използва като алтернатива на дизела за товарни автомобили, но не е равностойно на биодизела. Растителното масло е чист натурален продукт, докато биодизелът се произвежда по химически метод с основен материал растително масло.

Разходи

Съвременните двигатели трябва първо да се преоборудват за използване на растително масло. Растителното масло има по-висока енергийна стойност от биодизела и по правило нито води до по-голям разход, нито до загуба на мощност. Цената за един литър растително масло се колебае в зависимост от региона и сезона.

Екологична съвместимост

Решаващо предимство на растителното масло е в добрата екологична съвместимост:

Зареждане на природен газ (CNG & LNG) – изгодно и екологично зареждане

Природният газ е все по-желан в автомобилния бранш: В същност разходите за закупуване на автомобил на газ са все още по-високи, но си струва заради ниските разходи, както и по-добрата екологична съвместимост.

Разходи

Разходите за гориво са значително по-ниски от тези на дизела и благодарение на трайните данъчни облекчения в много държави зареждането с природен газ остава трайно изгодно.

Erdgas (CNG & LNG) tanken

Екологична съвместимост

Освен ниските разходи за гориво, автомобилите на природен газ щадят околната среда. Изхвърлянето на серен диоксид, сажди и други частици почти се избягва. Така чрез използване на природен газ се намалява до 80% образуването на смог.

При зареждане не се отделят почти никакви емисии. Процесът на зареждане не трае по-дълго от зареждането с нормален бензин или дизел. Значително се намаляват шумовете на двигателя, с което автомобилите на газ са значително по-тихи.

CNG-природен газ (Compressed Natural Gas)

CNG-природен газ се предлага средно на над 1 000 DKV бензиностанции:
DKV бензиностанции с природен газ (PDF)

LNG-природен газ (Liquified Natural Gas)

Текущ преглед за Холандия.

DKV станции, предлагащи природен газ ще намерите чрез DKV MAPS

При зареждане на втечнен природен газ е важно да се спазват съществуващите закони и разпоредби за процеса на зареждане. Те могат да бъдат на европейско или национално ниво и да варират в зависимост от оператора. Отговорност на водача е да се информира предварително за това.

Автогаз (LPG) – зареждайте чисто и изгодно газ

Autogas (LPG) tanken

Автогаз (наречен също "LPG – Liquified Petroleum Gas" или втечнен газ) е смес от пропан и бутан и от известно време е най-широко разпространеното алтернативно гориво.

Разходи

Разходът на автогаз е по-висок отколкото на бензина или дизела - но горивото е значително по-изгодно, така че особено редовно изминаващите много километри дългосрочно се възползват от допълнителната инвестиция при закупуване на нов автомобил или допълнително преоборудване.

Екологична съвместимост

Автогазът е екологичен. При изгарянето се отделят значително по-малко вредни вещества в сравнение с конвенционалните горива, което води до по-малки емисии на изгорели газове.

Автогаз се предлага на все повече DKV станции , в момента на около 11 000 в Европа.

Бензиностанции с природен газ или бензиностанции, на които можете да заредите автогаз, ще намерите чрез DKV MAPS

AdBlue – алтернатива за изпълнение на Euro 4 и 5


С AdBlue Вие активно намалявате дизеловите изгорели газове и вредни вещества. AdBlue е консуматив в съвременните дизелови двигатели, който по икономически начин помага да се изпълнят валидните в Европа стандарти за емисиите.

Той е разработен от европейската промишленост за лекотоварни автомобили и минерални масла за да се намалят вредните емисии на азотни оксиди и сажди.

Екологична съвместимост

DKV станции, предлагащи AdBlue ще намерите чрез DKV MAPS.

Заявете DKV CARD сега