CO₂-неутрално с DKV CARD CLIMATE

CO₂-неутрално с DKV CARD CLIMATE

конкурентно предимство чрез CO₂-компенсация

Как фирмата борави с CO₂-емисиите – за това бизнес партньорите все по-често изискват документ. DKV клиентите могат още сега да компенсират своите CO₂-емисии на 100 процента. За целта DKV Euro Service предлага с DKV CARD CLIMATE климатично неутрална карта за зареждане. В замяна Вашият автомобилен парк пътува на 100 процента CO₂-неутрално.

Положителният екологичен баланс създава ясно конкурентно предимство и подпомага марката на фирмата. За да бъде публично разпознат този ангажимент, DKV Euro Service и myclimate предлагат сертифициране. То удостоверява пълното компенсиране на CO₂-емисиите, тъй като вие инвестирате на литър допълнителна сума в сертифицирани проекти за опазване на климата.

Myclimate е един от водещите световни доставчици на компенсационни мерки и изпълнява най-високите стандарти (CDM, Gold Standard, Plan Vivo).

Label
DKV Card Climate

Всички предимства в един поглед - С големи скокове към целта!


Заявете DKV CARD CLIMATE сега

DKV проекти за защита на климата

Klimaschutzprojekt China

В Китай традиционните печки на въглища в селските домакинства се заменят с чисти газови печки, които работят с биомаса.

Котлон с биомаса в Китай (PDF)
Klimaschutzbericht Kenia

По-малко дървесина, въглероден двуокис и сажди: Със самостоятелно произвежданите в Кения печки Upesi се щадят растителността и биоразнообразието на дъждовната гора Какамега.

Печки Upesi в Кения (PDF)
Klimaschutzprojekt Madagaskar

Мадагаскар страда от много бързо изсичане на горите. По тази причина myclimate поощрява въвеждането на соларни котлони, които нямат негативно въздействие върху климата.

Соларен котлон на Мадагаскар (PDF)
Klimaschutzprojekt Türkei

Възобновяем ток, който не натоварва климата — в турския Измир myclimate подпомага строителството на нов вятърен парк.

Вятърна енергия в Турция (PDF)
DKV Card Climate

Още информация за myclimate и проектите Ви предлага уеб представянето на myclimate.

Поставете основен камък за Вашето бъдеще, събирайте точки при клиенти, товарачи и партньори и си oсигурете неутралитет от климата с DKV CARD CLIMATE.

Брошура DKV CARD CLIMATE (PDF)