DKV обслужване по отчитането: Контрол на транзакциите и разходите

DKV обслужване по отчитането: Контрол на транзакциите и разходите

DKV обслужване по отчитането

Фактури, документи и подобни книжа се натрупват и създават трудно обозрим счетоводен хаос? DKV обслужването по отчитането създава прозрачност. Всички ползвани услуги са прегледно включени във всяка DKV фактура, така че разходите лесно и удобно могат да се разпределят по автомобили.

Други предимства на DKV обслужването по отчитането


Прозрачност на разходите преди издаване на фактурата

Всички транзакции могат да бъдат извикани чрез DKV eREPORTING още преди отчитането.

Електронни данни на фактурата

По желание клиентите на DKV получават данните за фактурата на своята DKV CARD безплатно в следните електронни формати (PDF, ASCII, CSV) и един на общо седем езика (немски, английски, френски, италиански, холандски, полски, испански).

Abrechnungsservice

Пример на DKV фактура

коментиран образец на фактура (PDF)

SEPA метод на платежното искане

DKV Euro Service използва само SEPA преводи и SEPA платежни искания. Преди всяко осчетоводяване на платежно искане клиентите на DKV получават определеното дебитно известие (предварително уведомление) по имейла. Той дава информация и на него не трябва да се отговаря или да се обработва. Други въпроси за SEPA?

При въпроси се обърнете към Вашия оторизиран филиал на DKV.

Допълнителна информация и линкове

DKV упътване за SEPA (PDF)
Deutsche Bundesbank SEPA FAQ
Deutsche Bank SEPA основна информация
Bundesbank SEPA
European Paymentscouncil SEPA
Общи предписания за фактурите (PDF)
Новата DKV фактура (PDF)