Поръчайте допълнително DKV CARD

Поръчайте допълнително DKV CARD

Изберете между две възможности


Първата възможност
: Регистрираните потребители на DKV могат да направят независима допълнителна поръчка на техните карти за гориво и сервизни карти безплатно на DKV COCKPIT.


Втората опция
: DKV CARD допълнително поръчване чрез формуляр
Направете следното:

  1. Просто попълнете PDF формуляра (в който може да се пише) за допълнително поръчване на CARD.
  2. Разпечатайте попълненото заявление и подпишете документа.
  3. Моля, изпратете Вашата заявка към Вашия обслужващ партньор в DKV. В случай, че не разполагате с данните за контакт, можете да ги намерите в офиса на представителството, отговарящо за Вашата страна.

За допълнителното поръчване също са в сила Общите търговски условия.

Материали за изтегляне:

DKV формуляр за допълнително поръчване (PDF)
DKV CARD CLIMATE формуляр за допълнително поръчване (PDF)

Удостоверение за предаване DKV CARD (за вътрешна употреба) (PDF)

DKV CARD nachbestellen