Силната DKV карта за зареждане с гориво: Осигурете предимства сега

Силната DKV карта за зареждане с гориво: Осигурете предимства сега

DKV CARD е входна карта за най-голямата и най-гъста снабдителна мрежа на транспортния бранш. На повече от 100 000 места за приемане в над 42 държави DKV клиентите могат с картата за зареждане с гориво и услуги да заплащат всички ползвани за автомобила услуги в Европа и да се възползват от многото предимства.

Заявете DKV CARD сега

Vorteile der DKV CArd

Защо DKV? Вашите предимства в един поглед.

Приспадане

Пътна такса

Онлайн услуги

Зареждане с гориво


Възстановяване на данък добавена стойност


Допълнителни услуги


Всички предимства на DKV CARD в един поглед (PDF)


Заявете DKV CARD сега