сигурност DKV CARD

Оптимална сигурност с DKV CARD

Информация за сигурността на картата

Различни характеристики на сигурността на DKV CARD намаляват манипулацията на картата за зареждане с гориво и подобряват контрола върху използването на картата за зареждане.

Informationen zur Kartensicherheit

Максимална сигурност на картата с PIN на картата

Четирицифрен персонален идентификационен код (PIN код) гарантира максималното сигурно използване на DKV CARD. Освен системно генерирания PIN код алтернативно може да бъде избран желан или индивидуално определен PIN код на автомобилния парк.

Допълнителна сигурност чрез ограничения на картата

Управлявайте лесно картовите лимити и свързаните с тях известия в DKV COCKPIT. По този начин Вие получавате не само по-добър контрол върху разходите, но също така минимизирате и Вашия риск в случай на злоупотреба.

Деактивиране на картите и отчетите за ползване

С временно активиране и деактивиране на вашите DKV CARDs,Вие забранявате неоторизирано използване. Отчетите на DKV eREPORTING Ви информират за всяко разрешение или неправилно въвеждане на PIN.

Индивидуално ограничение на услугите на DKV CARD

Чрез двете степени на услуги на DKV CARD можете лесно и удобно да управлявате спектъра на услуги на картата за зареждане на гориво и обслужване:

RC 30 (Степен на услуги 30)

Individuelle Beschränkung

RC 90 (Степен на услуги 90)

Допълнителни предимства на DKV CARD

При загуба на сигурната страна

Чрез нашите 24/7 сервизни номера +49 221 82779697 бързо могат по всяко време да бъдат блокирани картите DKV CARD. Освен това DKV клиентите имат на разположение в безплатната защитена клиентска зона формуляр за блокиране на картата.

Заявете DKV CARD сега

Препоръки за сигурността

Така поддържате защитени PIN и картата

Линкове

Удостоверение за предаване DKV CARD (PDF)

Онлайн формуляр за блокиране