Услуги относно пътна такса по държави

Услуги относно пътна такса по държави

С DKV можете да заплатите пътна такса за товарни автомобили в много европейски държави. Докоснете в полето по-долу първата буква на държавата, за която желаете подробна информация и изберете държавата. Информацията за пътната такса ще се покаже отдолу.

От днес с DKV TOLL MANAGER можете да поръчвате онлайн 13 европейски пътни такси за единадесет страни във всеки един момент, онлайн.

Mautleistungen pro Land
Подробности за пътната такса
Наименование на системата за пътни такси: GO-магистрални такси за мостовете Storebælt и Öresund
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология (DSRC = Dedicated Short-Range Communication)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Аутобани и магистрали / мостове
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Начин на плащане за Pre- и Post-pay / с предплащане и последващо плащане/ с GO Box чрез DKV / Начин на плащане за Post-pay /последващо плащане/ с DKV BOX REETS вкл. използване на отстъпки
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Сърбия
ETC (Electronic Toll Collection)
Технология на системата за пътни такси: бордово устройство, отложено плащане на магистралните такси
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички превозни средства
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса:
Плащане на пътна такса: карта DKV CARD (за превозни средства с допустимо общо тегло над 3,5 тона и автобуси; превозни средства от категории III и IV)
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Мост Öresund
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология от типа специализирани съобщителни системи с малък обсег на действие (DSRC)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Мост
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Отложено плащане с DKV CARD при ползване на устройство за магистрални такси DKV BOX REETS с включена минимум 50 %* отстъпка (* Изключение: Автобусите с дължина над 10 метра получават само 25-40 % отстъпка)
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: ENC
Технология на системата за пътни такси: On-Board-Unit
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Всички аутобани
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: ENC
Плащане на пътна такса: DKV CARD (за превозни средства над 3,5 тона допустимо общо тегло както и за автобуси; категории на превозни средства III и IV)
Плащане чрез DKV: да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища
Технология на системата за пътни такси: Заплащане с DKV CARD на пунктовете за плащане на пътна такса чрез автоматично отчитане с DKV BOX
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Тунели Warnowquerung + Herrentunnel
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD и DKV BOX
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Пътна такса Германия (Toll Collect)
Технология на системата за пътни такси: Сателитна технология
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: От 7,5 т.
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрали и избрани федералните пътища
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Бордово устройство (OBU)
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Road Toll Card
Технология на системата за пътни такси: Пътна такса
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 to.
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка – събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: BelToll система
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология от типа специализирани съобщителни системи с малък обсег на действие (DSRC)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: Всички превозни средства, категория на превозни средства/автобуси над 3,5 т и превозни средства под 3,5 т DKV предлага BelToll OBU само за превозни средства над 3,5 т
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 и P1 – 2.743 км
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Абонаментен метод за плащане и метод за плащане чрез предплащане през DKV
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Електронно събиране на пътни такси „Platon“
Технология на системата за пътни такси: Сателитно базирана GPS- или Glonass-техника
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: Товарни автомобили над 12 тона
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Всички федерални магистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от разстоянието
Плащане на пътна такса: Билет или On-Board-Unit
Плащане чрез DKV: да
Наименование на системата за пътни такси: Пътна такса в Белгия (Viapass)
Технология на системата за пътни такси: Сателитна технология
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрали и пътища в регионите Фландрия, Валония и Брюксел
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Бордово устройство (OBU)
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Liber-t
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология от типа специализирани съобщителни системи с малък обсег на действие (DSRC)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: ≤ 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: автомагистрали , мостове, тунели, паркинги
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Liber-t BOX с последващо плащане Post-pay
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища
Технология на системата за пътни такси: Сателитна технология
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрали, национални пътища
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса за определена отсечка - дължима пътна такса в зависимост от употребата (> 3,5 T) и дължима пътна такса в зависимост от времето (≤ 3,5 t)
Плащане на пътна такса: OBU, билет за определена отсечка, винетка
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища
Технология на системата за пътни такси: Винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътища от националната пътна мрежа
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса по време - събиране на пътна такса независимо от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD на бензиностанциите MOL, OMV и Petrom
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища (HU-GO)
Технология на системата за пътни такси: Винетка, релационен билет, GPS OBU
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: Всички автомобили >3,5 тона, автобусите продължават да ползват винетки
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: автомагистрали, автостради и пътища от националната пътна мрежа винетка за M0, M1, M3, M5, M6 и M7
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Събиране на пътна такса в зависимост от изминатото разстояние, пътна такса по време - събиране на пътна такса независимо от ползването
Плащане на пътна такса: Процедура за предварително и отложено плакане с GPS OBU, релационен билет DKV CARD на определени бензиностанции
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: DarsGo
Технология на системата за пътни такси: Неограничена система с видеонаблюдение
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: Всички (леки автомобили ≤ 3,5 t и камиони > 3,5 t)
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрали , първокласни пътища и Karawankentunnel
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: > 3,5 t: събиране на пътна такса, в зависимост от изминатото разстояние, ≤ 3,5 t: събиране на такси, базирани на време
Плащане на пътна такса: Камиони > 3,5 t: Начин на предварително плащане и последващо плащане /Pre- und Post-Payment /с DarsGo OBU (размерът на таксата се формира от изминати километри, емисионен клас вредни вещества, брой оси) Леки коли ≤ 3,5 t: Винетка (седмица, месец, година). Karawankentunnel също подлежи на плащане на пътна такса.
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: GO-Maut
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология (DSRC = Dedicated Short-Range Communication)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: автомагистрали и автостради
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Процедура за предварително и отложено плащане с GO Box чрез DKV
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: LSVA ("Такса за тежкотоварен транспорт в зависимост от мощността ")
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология (DSRC = Dedicated Short-Range Communication) + GPS антена
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: Товарен автомобил и ремарке с общо тегло над 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD / ID-Card
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Telepass / ViaCard
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология с устройство Telepass в автомобила и ръчно на пункт за плащане на пътна такса с DKV/VIA CARD
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Събиране на пътна такса независимо от изминатото разстояние
Плащане на пътна такса: ViaCard и Telepass в DKV CONSORZIO с използване на отстъпки
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища
Технология на системата за пътни такси: Zahlung an den Mautabgabestellen
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: автомагистрали и мостове
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: С DKV BOX на автомагистрали на VIA VERDE и SCUT
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища
Технология на системата за пътни такси: Заплащане с DKV CARD на пунктовете за плащане на пътна такса
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: автомагистрали + тунели
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD и VIA-T
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: VIA-T
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология (DSRC = Dedicated Short-Range Communication)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрали + тунели
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV BOX в процедура на отложено плащане (Post-pay) с използване на отстъпки
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: TIS PL, Télépéage Inter Sociétés Poids Lourds'
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология (DSRC = Dedicated Short-Range Communication)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t или > 3m
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: автомагистрали + мостове
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV BOX в процедура на отложено плащане (Post-pay) с използване на отстъпки
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Евровинетка
Технология на системата за пътни такси: Винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 12 тона
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса по време - независимо от ползването събиране на пътна такса
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: MYTO CZ
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология (DSRC = Dedicated Short-Range Communication)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: > 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали и определени пътища от националната пътна мрежа
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Устройство premid в автомобила за процедурата на отложено плащане (post-pay) и предварително плащане (pre-pay)
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Myto
Технология на системата за пътни такси: Уникална комбинация от сателитно поддържан GPS и микровълнова технология (DSRC = Dedicated Short-Range Communication)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: > 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали, автостради и пътища от „по-висока категория“
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Устройство на Skytoll в автомобила за процедурата на отложено плащане (post-pay) и предварително плащане (pre-pay)
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища
Технология на системата за пътни такси: Заплащане с DKV CARD на станция за плащане на пътна такса
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: > 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрала A1, A2, A4
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: viaTOLL
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология (DSRC = Dedicated Short-Range Communication)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички товарни автомобили и автобуси
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали и избрани пътища от националната пътна мрежа и автостради
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка: събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: viaBOX
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Евровинетка
Технология на системата за пътни такси: Винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 12 тона
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса по време - независимо от ползването събиране на пътна такса
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища
Технология на системата за пътни такси: Винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички товарни автомобили и автобуси
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: пътища A1 до A18
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса по време - независимо от ползването събиране на пътна такса
Плащане на пътна такса: DKV CARD на граничните преходи
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: LV винетка
Технология на системата за пътни такси: Винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: > 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Зависеща от времето такса
Плащане на пътна такса: Винетка
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Евровинетка
Технология на системата за пътни такси: Винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 12 тона
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса по време - независимо от ползването събиране на пътна такса
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: HGV Levy UK
Технология на системата за пътни такси: електронна винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 12 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: всички обществени пътища
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Данък по време - независимо от ползването данъчно облагане
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Евровинетка
Технология на системата за пътни такси: Винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 12 тона
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса по време - независимо от ползването събиране на пътна такса
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: AutoPASS
Технология на системата за пътни такси: Бордово регистриращо устройство
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t.
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: AutoPASS
Технология на системата за пътни такси: Бордово регистриращо устройство
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t.
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: AutoPASS
Технология на системата за пътни такси: Бордово регистриращо устройство
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t.
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Подробности за пътната такса