Услуги относно пътна такса по държави

Услуги относно пътна такса по държави

С DKV можете да заплатите пътна такса за товарни автомобили в много европейски държави. Докоснете в полето по-долу първата буква на държавата, за която желаете подробна информация и изберете държавата. Информацията за пътната такса ще се покаже отдолу.

Mautleistungen pro Land
Подробности за пътната такса
Наименование на системата за пътни такси: GO-магистрални такси за мостовете Storebælt и Öresund
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология (DSRC = Dedicated Short-Range Communication)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Аутобани и магистрали / мостове
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Начин на плащане за Pre- и Post-pay / с предплащане и последващо плащане/ с GO Box чрез DKV / Начин на плащане за Post-pay /последващо плащане/ с DKV BOX REETS вкл. използване на отстъпки
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Мост Storebælt
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология от типа специализирани съобщителни системи с малък обсег на действие (DSRC)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Мост
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD / метод на Post-pay / последващо плащане/ с DKV BOX REETS вкл. използване на отстъпки
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Мост Öresund
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология от типа специализирани съобщителни системи с малък обсег на действие (DSRC)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Мост
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Отложено плащане с DKV CARD при ползване на устройство за магистрални такси DKV BOX REETS с включена минимум 50 %* отстъпка (* Изключение: Автобусите с дължина над 10 метра получават само 25-40 % отстъпка)
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: ENC
Технология на системата за пътни такси: On-Board-Unit
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Всички аутобани
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: ENC
Плащане на пътна такса: DKV CARD (за превозни средства над 3,5 тона допустимо общо тегло както и за автобуси; категории на превозни средства III и IV)
Плащане чрез DKV: да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища
Технология на системата за пътни такси: Заплащане с DKV CARD на пунктовете за плащане на пътна такса чрез автоматично отчитане с DKV BOX
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Тунели Warnowquerung + Herrentunnel
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD и DKV BOX
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Пътна такса Германия (Toll Collect)
Технология на системата за пътни такси: Сателитна технология
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: От 7,5 т.
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрали и избрани федералните пътища
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Бордово устройство (OBU)
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Road Toll Card
Технология на системата за пътни такси: Пътна такса
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 to.
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка – събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: BelToll система
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология от типа специализирани съобщителни системи с малък обсег на действие (DSRC)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: Всички превозни средства, категория на превозни средства/автобуси над 3,5 т и превозни средства под 3,5 т DKV предлага BelToll OBU само за превозни средства над 3,5 т
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 и P1 – 2.743 км
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Абонаментен метод за плащане и метод за плащане чрез предплащане през DKV
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Електронно събиране на пътни такси „Platon“
Технология на системата за пътни такси: Сателитно базирана GPS- или Glonass-техника
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: Товарни автомобили над 12 тона
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Всички федерални магистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от разстоянието
Плащане на пътна такса: Билет или On-Board-Unit
Плащане чрез DKV: да
Наименование на системата за пътни такси: Пътна такса в Белгия (Viapass)
Технология на системата за пътни такси: Сателитна технология
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрали и пътища в регионите Фландрия, Валония и Брюксел
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Бордово устройство (OBU)
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Liber-t
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология от типа специализирани съобщителни системи с малък обсег на действие (DSRC)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: ≤ 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: автомагистрали , мостове, тунели, паркинги
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Liber-t BOX с последващо плащане Post-pay
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища
Технология на системата за пътни такси: Винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътища от националната пътна мрежа
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса по време - събиране на пътна такса независимо от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD на всички OMV бензиностанции
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища
Технология на системата за пътни такси: Винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътища от националната пътна мрежа
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса по време - събиране на пътна такса независимо от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD на бензиностанциите MOL, OMV и Petrom
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища (HU-GO)
Технология на системата за пътни такси: Винетка, релационен билет, GPS OBU
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: Всички автомобили >3,5 тона, автобусите продължават да ползват винетки
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: автомагистрали, автостради и пътища от националната пътна мрежа винетка за M0, M1, M3, M5, M6 и M7
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Събиране на пътна такса в зависимост от изминатото разстояние, пътна такса по време - събиране на пътна такса независимо от ползването
Плащане на пътна такса: Процедура за предварително и отложено плакане с GPS OBU, релационен билет DKV CARD на определени бензиностанции
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: DarsGo
Технология на системата за пътни такси: Неограничена система с видеонаблюдение
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: Всички (леки автомобили ≤ 3,5 t и камиони > 3,5 t)
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрали , първокласни пътища и Karawankentunnel
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: > 3,5 t: събиране на пътна такса, в зависимост от изминатото разстояние, ≤ 3,5 t: събиране на такси, базирани на време
Плащане на пътна такса: Камиони > 3,5 t: Начин на предварително плащане и последващо плащане /Pre- und Post-Payment /с DarsGo OBU (размерът на таксата се формира от изминати километри, емисионен клас вредни вещества, брой оси) Леки коли ≤ 3,5 t: Винетка (седмица, месец, година). Karawankentunnel също подлежи на плащане на пътна такса.
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: GO-Maut
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология (DSRC = Dedicated Short-Range Communication)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: автомагистрали и автостради
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Процедура за предварително и отложено плащане с GO Box чрез DKV
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: LSVA ("Такса за тежкотоварен транспорт в зависимост от мощността ")
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология (DSRC = Dedicated Short-Range Communication) + GPS антена
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: Товарен автомобил и ремарке с общо тегло над 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD / ID-Card
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Telepass / ViaCard
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология с устройство Telepass в автомобила и ръчно на пункт за плащане на пътна такса с DKV/VIA CARD
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Събиране на пътна такса независимо от изминатото разстояние
Плащане на пътна такса: ViaCard и Telepass в DKV CONSORZIO с използване на отстъпки
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища
Технология на системата за пътни такси: Zahlung an den Mautabgabestellen
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: автомагистрали и мостове
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: С DKV BOX на автомагистрали на VIA VERDE и SCUT
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища
Технология на системата за пътни такси: Заплащане с DKV CARD на пунктовете за плащане на пътна такса
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: автомагистрали + тунели
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD и VIA-T
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: VIA-T
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология (DSRC = Dedicated Short-Range Communication)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрали + тунели
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV BOX в процедура на отложено плащане (Post-pay) с използване на отстъпки
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища
Технология на системата за пътни такси: Заплащане с DKV CARD на пунктовете за плащане на пътна такса
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD и TIS PL
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: TIS PL, Télépéage Inter Sociétés Poids Lourds'
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология (DSRC = Dedicated Short-Range Communication)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t или > 3m
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: автомагистрали + мостове
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV BOX в процедура на отложено плащане (Post-pay) с използване на отстъпки
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Евровинетка
Технология на системата за пътни такси: Винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 12 тона
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса по време - независимо от ползването събиране на пътна такса
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: MYTO CZ
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология (DSRC = Dedicated Short-Range Communication)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: > 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали и определени пътища от националната пътна мрежа
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Устройство premid в автомобила за процедурата на отложено плащане (post-pay) и предварително плащане (pre-pay)
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Myto
Технология на системата за пътни такси: Уникална комбинация от сателитно поддържан GPS и микровълнова технология (DSRC = Dedicated Short-Range Communication)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: > 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали, автостради и пътища от „по-висока категория“
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: Устройство на Skytoll в автомобила за процедурата на отложено плащане (post-pay) и предварително плащане (pre-pay)
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища
Технология на системата за пътни такси: Заплащане с DKV CARD на станция за плащане на пътна такса
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: > 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрала A1, A2, A4
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка - събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: viaTOLL
Технология на системата за пътни такси: Микровълнова технология (DSRC = Dedicated Short-Range Communication)
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички товарни автомобили и автобуси
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали и избрани пътища от националната пътна мрежа и автостради
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса, зависеща от изминатата отсечка: събиране на пътна такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: viaBOX
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Евровинетка
Технология на системата за пътни такси: Винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 12 тона
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса по време - независимо от ползването събиране на пътна такса
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Такса за ползване на пътища
Технология на системата за пътни такси: Винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: всички товарни автомобили и автобуси
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: пътища A1 до A18
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса по време - независимо от ползването събиране на пътна такса
Плащане на пътна такса: DKV CARD на граничните преходи
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: LV винетка
Технология на системата за пътни такси: Винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: > 3,5 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Зависеща от времето такса
Плащане на пътна такса: Винетка
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Евровинетка
Технология на системата за пътни такси: Винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 12 тона
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса по време - независимо от ползването събиране на пътна такса
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: HGV Levy UK
Технология на системата за пътни такси: електронна винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 12 t
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: всички обществени пътища
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Данък по време - независимо от ползването данъчно облагане
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: Евровинетка
Технология на системата за пътни такси: Винетка
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 12 тона
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Пътна такса по време - независимо от ползването събиране на пътна такса
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: AutoPASS
Технология на системата за пътни такси: Бордово регистриращо устройство
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t.
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: AutoPASS
Технология на системата за пътни такси: Бордово регистриращо устройство
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t.
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Наименование на системата за пътни такси: AutoPASS
Технология на системата за пътни такси: Бордово регистриращо устройство
Автомобили, подлежащи на плащане на пътна такса: над 3,5 t.
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Автомагистрали
Пътни отсечки, за които се плаща пътна такса: Магистрална такса за отсечка - събиране на магистрална такса в зависимост от ползването
Плащане на пътна такса: DKV CARD
Плащане чрез DKV: Да
Подробности за пътната такса