Регистрация за пътна такса Австрия

Регистрация за пътна такса Австрия

За нови клиенти

При първоначална регистрация попълнете следния формуляр и го изпратете по факса на следния номер:
Промяна на платежното средство (PDF)

Заявление на ASFINAG за доказване на Евро емисионния клас
Указание: Този формуляр трябва да се допълни ,ако друго лице респ. лице, различно от лицето за контакт, отговаря за въпросите, свързани с класа емисиите на превозното средство.

При смяна на доставчика попълнете допълнително формуляра Промяна на платежното средство (PDF).

Registierung Maut Österreich

За постоянни клиенти

Сервизна карта Go Maut Австрия (PDF)
Заявление на ASFINAG за доказване на Евро емисионния клас
Указание: Този формуляр трябва да се допълни ,ако друго лице респ. лице, различно от лицето за контакт, отговаря за въпросите, свързани с класа емисиите на превозното средство.
Формуляр за молба за доказване на клас на емисии ЕВРО (PDF)
и съотв.
Приложение към формуляра за молба (при много автомобили) (PDF)

За повече информация, посетете интернет страницата на Оператор ASFINAG.

Изгубено устройство GO-Box или блокиране на устройството

При изгубване на устройството GO-Box или блокиране изпратете по факс попълнения формуляр на посочения номер:
Сервизна карта Go Maut Австрия (PDF)


С TOLL2GO клиентите на DKV могат да използват Toll Collect OBU допълнително за австрийските пътища, за които се плаща пътна такса.

Предимства на TOLL2GO