Пътна такса за товарни автомобили Германия

Това трябва да знаете за пътната такса за товарни автомобили в Германия

В Германия всички тежкотоварни автомобили с общо тегло над 7,5 тона трябва да плащат такси за използването на магистрали, които се събират от Toll Collect въз основа на изминатото разстояние.

Освен това, в допълнение към магистралите и около 4700 километра федерални пътища подлежат на заплащане на пътни такси.

ВАЖНО: На 1 юли 2018 всички германски магистрали се заплащат.

Отчитане и фактуриране на пътните такси за товарни автомобили в цяла Европа само с едно бордово устройство. С DKV BOX EUROPE Ви предоставяме възможност да заплащате пътните такси за товарни автомобили на територията на Европейския съюз.

Поръчайте DKV BOX EUROPE сега

Преглед на пътните такси по маршрута и актуалните тол такси както и друга информация са достъпни на интернет страницата на оператора Toll Collect.

Магистралните такси за Германия можете автоматично да платите чрез бордовото регистриращо устройство (OBU) на оператора Toll Collect както и по интернет или с DKV CARD на терминала за магистрални такси.

Възможности за плащане на пътна такса в Германия

Терминал

Нашите многофункционални карти за гориво и сервизни карти позволяват да плащате директно на всеки един от приблизително 1100 нови модерни терминали наToll Collect в страната и чужбина.

Онлайн

Също и като нерегистриран потребител, може да заявите магистралните отсечки на уебсайта на Toll Collect, както и да платите натрупаните разходи за магистрални таксис Вашата DKV CARD.

App

С помощта на Toll Collect-APP може да регистрирате магистрални такси в Германия чрез таблет или смартфон и да платите лесно с Вашата DKV CARD.

Karriere

Плащането за отчетен период е прозрачно, практично и прегледно Извлечението от сметката и фактурата на DKV съвпадат с калкулираната от Toll Collect пътна такса.

Заявете DKV CARD сега

Използвате много предимства на DKV

Максимална сигурност при използване на пътна такса

Без „проблем с лимита“ чрез непрекъснато достатъчно гарантиране на платежоспособността от DKV пред Toll Collect.

Оптимално обслужване

DKV Euro Service ще Ви подпомага при регистрацията на Вашите автомобили.

Проследяване

В документа за обслужване на DKV се документират местата на извършените при DKV разходи, свързани с автомобила. Електронният документ за обслужване се получава по имейл във формат ASCII или CSV.

Управление на автомобилния парк с DKV eREPORTING

Онлайн обслужването осигурява всички важни DKV характеристики, прегледни доклади и индивидуални анализи на пътната такса, както и поглед върху всички транзакции и пробези. Също и документи на Toll Collect за отделни курсове могат да се използват в CSV формат.

От днес като клиент на DKV в DKV COCKPIT — защитения портал за клиенти на интернет страницата на DKV, можете да използвате и DKV TOLL MANAGER за поръчките на Вашите продукти за пътни такси. Информация за достъпа до DKV COCKPIT ще намерите на„страницата „Клиентска сметка“ .