Магистрална такса за тежкотоварни автомобили в Белгия

Това трябва да знаете за магистралната такса за тежкотоварни автомобили в Белгия

В Белгия, пътната такса за превозни средства над 3,5 тона общо тегло на автомобила се заплаща чрез сателитно базирана система за пътни такси Viapass за тежкотоварни автомобили.

Километричната система за пътни такси ще обхване съществуващата мрежа от пътниотсечки на евровинетката в регионите на


и ще отмени действащата в момента времевобазирана евровинетка в Белгия.

Регистрирайте се сега!

Варианти на плащане

Плащането на магистралните такси може по избор да се осъществи като


За регионите, в които се прилага пътна такса, важат различни тарифи за тол-такси .

Информация за отчитането на тол таксата, указания за депозита за уреда, както и подробна информация и съвети ще намерите на Ползване на Viapass Белгия .

Отчитане на пътната такса

Отчитането на пътната такса по изминато разстояние ще се извършва чрез сателитно базирано бордово регистриращо устройство On-Board-Unit. За тази цел операторът на пътна такса Satellic изисква депозит в размер на 135 EUR, който се връща при връщането на бордовото регистриращо устройство.

Инсталиране на On-Board-Unit

Инсталирането на On-Board-Unit (OBU) може да се осъществи по два начина: или чрез фиксиран кабел, свързан с електрическата мрежа на автомобила, или с щепсел за запалката за цигари , който стандартно се доставя заедно с устройството.

Бордови уред на концесионера Satellic

Бордови уред на концесионера Satellic

За връщането на уред Satellic OBU чрез DKV, трябва предварително да бъдат изпълнени задължително следните условия:

1. OBU не е взет от Satellomat ( конто за бърза регистрация при Satellic )
2. DKV е посочен за бизнес партньор в Satellic Portal = RUP (възможно само в неограничено Satellic конто).
3. В RUP са предварително зададени банковата сметка и имейл адресът на клиента.

4. В OBU са налични, както батерията, съответстваща на серията , така и двужилния кабел включително и щепсела (вижте също нови, изменени условия на Satellic за връщане с неизвестна продължителност на преходната разпоредба)
5. посочете име на фирмата и DKV клиентски номер
6. посочете клиентски номер на Satellic (вижте от фактурата на Satellic )
7. Посочете регистрационен номер на МПС

Повече информация относно връщането на уредите Satellic OBU, можете да намерите на Satellic Website.

От днес като клиент на DKV в DKV COCKPIT — защитения портал за клиенти на интернет страницата на DKV, можете да използвате и DKV TOLL MANAGER за поръчките на Вашите продукти за пътни такси. Информация за достъпа до DKV COCKPIT ще намерите на „страницата „Клиентска сметка“ .