Важни съвети за Viapass Белгия

Правилно преминаване - по-бързо движение

За кого е задължителна тол таксата?

За всички товарни автомобили с максимално допустимо общо тегло над 3,5 тона, както белгийски, така и чуждестранни, които се движат по белгийската пътна мрежа, задължително ще се плаща тол такса.

Кой се изключва от задължението за плащане на тол такса?

Следните превозни средства не подлежат на плащане на тол такса:

Само превозните средства които се използват за превоз на стоки, подлежат на плащане на тол такси. Това означава, че превозни средства, които са предназначени за превозване на пътници (леки автомобили, автобуси, кемпери и каравани и т.н.) са изключени от задължението за плащане на тол такси.

Как може да се плати тол таксата в Белгия?

Всички тежкотоварни автомобили с общо тегло над 3,5 тона трябва да бъдат оборудвани с действащ бордови уред (OBU).

Как мога да поръчам On Board Unitt?

Поръчайте желаното On Board Units лесно и удобно посредством новия DKV онлайн инструмент. DKV ще свърши останалото вместо Вас, вкл. регистрацията към оператора Satellic, отговарящ за пътните такси.

Как се извършва инсталирането на OBU?

За да инсталирате Вашето OBU просто следвайте указанията в кратката инструкция, която се доставя заедно с OBU . Предварителна информация в детайли относно инсталирането на уреда ще намерите и на уеб сайта на Satellic . Светлинният индикатор на OBU трябва да свети зелено, преди да започнете да пътувате по белгийските пътища.

Как мога да тествам моето бордово устройство OBU?

Satellic приканва всички клиенти, да активират своите устройства OBU, за да се тества функционалността. За целта бордовото устройство (OBU) трябва да се включи в страна членка на ЕС (ЕС на 27-те + Швейцария). Трябва да бъде гарантирано, че бордовото устройство OBU има GPS приемане и GSM покритие.

Упътване:
1. Включете OBU, чрез натискане на бутона с отметка (бутона в средата)
2. На екрана се появява „Starting“ и след това логото на Satellic/Viapass
3. Лампичката OBU мига в червено и на екрана има съобщение „Not ready“
4. оставете OBU и не го движете най-малко 15 минути
5. OBU превключва в режим на готовност (Standby) (черен екран), лампата не свети повече червено
6. Активиране чрез натискане на бутона с отметка (бутона в средата)
7. Стартовият екран се появява отново (лого на Satellic/Viapass)
8. Лампичката OBU мига в зелено, OBU показва регистрационния номер на автомобила и сумата 0,00 евро

Още информация ще намерите на интернет страницата на оператора Satellic.

Как се активира OBU при използване на живо?

Ако устройството OBU не е монтирано неподвижно или не е свързано със запалването, то трябва да бъде основно активирано за употреба в по-долу описаните случаи. Активирането се осъществява чрез натискане на бутона с отметка (бутона в средата).

Движещ се автомобил:

Неподвижен/паркиращ автомобил:

Как мога да закупя евровинетка за останалите страни?

Въвеждането на белгийска пътна такса води до невалидност на евровинетките, които бяха използвани до сега в границите на Белгия. За преминаване през другите страни с евровинетка Дания, Люксембург, Нидерландия и Швеция продължава да се използва евровинетката.

Тя може да се закупи в над 550 пункта за продажби (POS).

За да се избегне дългото чакане в пунктовете за продажба (POS), можете лесно да си поръчате евровинетка чрез интернет страницата на DKV .

По какви критерии се извършва отчитането на новата пътна такса в Белгия?

Тарифата се определя въз основа на четири параметъра:

Има ли тарифна таблица с актуални цени?

За трите региона (Фландрия, Валония, Брюксел) важат различни тарифи за тол такси .

Какъв е депозита за едно устройство ОBU?

За всяко OBU трябва да се плати депозит от 135 €. Депозитът се връща при връщане на устройството.

Има ли контрол и какво става, ако по време на осъществяване на контрол се установи, че няма OBU?

Viapass в сътрудничество с три белгийски регионални проверки. В случай на неналично активен OBU в превозното средство, се очакват високи глоби.

При неспазване на предписанията за белгийската тол такса за товарни автомобили и установяване на неспазването на същите, при пътуване през един от трите региона - глобата по правило е 1000 EUR.