Пътна такса във Великобритания

Това трябва да знаете за пътната такса за товарни автомобили във Великобритания

за пътната такса за товарни автомобили във Великобритания

Във Великобритания се събира пътна такса за товарни автомобили под формата на данък по време (HGV* Road User Levy) за ползването на всички обществени пътища. Чуждестранни товарни автомобили с допустимо общо тегло над 12 t задължително се облагат с данък.

Размерът на данъка се определя от:

Данъкът трябва да бъде платен ПРЕДИ влизането във Великобритания. В допълнение M6 тол-такса (PDF) можe лесно да бъде платена чрез използване на DKV CARD.

*Heavy goods vehicles = тежкотоварен транспорт

**Четири подкатегории: Товарен автомобил, товарен автомобил с ремарке над 4 000 kg, влекач с две оси, влекач с най-малко три (или повече) оси

ПредимстватаRegistrierung

Регистрация

Необходима е онлайн регистрация при данъчния оператор.

Таблици на категориите и ставките на пътните такси за товарни автомобили (PDF)

Преглед на POS (Point of Sale) (PDF)

Имате още въпроси? Вижте нашите най-често задавани въпроси към
Данък за товарни автомобили (Най-често задавани въпроси) (PDF).

Варианти за плащане

С DKV CARD могат да се закупят дневни, седмични, месечни както и годишни винетки.

Заявете DKV CARD сега

При това можете да избирате между три възможности на базирано на времето заплащане на данъка