пътна такса за товарни автомобили Испания

Това трябва да знаете за пътната такса за товарни автомобили в Испания

Пътна такса за товарни автомобили в Испания

За използването на автомагистралите в Испания (така наречените „автописти“) плащането на пътна такса е задължително за всички автомобили. Пътната такса за автомагистралите и тунелите може да се плаща с DKV CARD или DKV BOX SELECT. Освен това и таксата за ползването на охраняеми паркинги може безкасово да се плаща с DKV CARD.

LKW Maut Spanien
Такса за автомагистрали Испания
системата VIA-T (PDF)
Оператор В момента 33 оператори
Система DSRC (микровълнова технология) както и сервизни и кредитни карти
Отсечки Всички автомагистрали (PDF)
Задължение Всички автомобили над 3,5 t
Приспадане Отложено плащане (Post-Pay): DKV BOX SELECT или DKV CARD
В момента не се извършва приемане на карти за зареждане на гориво за тежкотоварни автомобили на автомагистралите на групата ABERTIS.
Разходи Преглед на разходите
Отстъпки максимално 50% при отложено плащане (Post-Pay) в Испания
максимално 13% при отложено плащане (Post-Pay) във Франция
Отстъпки Испания (PDF)
Отстъпки Франция (PDF)

Възможност за плащане

Отложено плащане (Post-Pay): DKV BOX SELECT

Като първи доставчик DKV предоставя на своите клиенти бордово регистриращо устройство (OBU), DKV BOX SELECT, което се приема навсякъде в системите за пътна такса VIA-T в Испания, VIA VERDE в Португалия и TIS PL във Франция.

Поръчайте DKV BOX SELECT сега

Предварително плащане (Pre-Pay): DKV CARD

Алтернативно плащане на пътни такси във Испания на място

Заявете DKV CARD сега

Предимствата на DKV BOX SELECT

Maut Spanien

В момента DKV CARD не се приемат на автомагистрали на групата ABERTIS. Тук се включват фирмите-оператори AUTOPISTAS (ACESA), AUCAT, AUMAR, AVASA, AUTOPISTA A6, CASTELLANA DE AUTOPISTAS, AULESA и INVICAT. Но приемането на DKV BOX SELECT на всички автомагистрали на горе посочените оператори е гарантирано.