пътна такса за товарни автомобили Испания

Това трябва да знаете за пътната такса за товарни автомобили в Испания

Пътна такса за товарни автомобили в Испания

За използването на автомагистралите в Испания (така наречените „автописти“) плащането на пътна такса е задължително за всички автомобили. Пътната такса за автомагистралите и тунелите може да се плаща с DKV CARD или DKV BOX SELECT. Освен това и таксата за ползването на охраняеми паркинги може безкасово да се плаща с DKV CARD.

От днес като клиент на DKV в DKV COCKPIT — защитения портал за клиенти на интернет страницата на DKV, можете да използвате и DKV TOLL MANAGER за поръчките на Вашите продукти за пътни такси. Информация за достъпа до DKV COCKPIT ще намерите на „страницата „Клиентска сметка“ .

Отчитане и фактуриране на пътните такси за товарни автомобили в цяла Европа само с едно бордово устройство. С DKV BOX EUROPE Ви предоставяме възможност да заплащате пътните такси за товарни автомобили на територията на Европейския съюз.

Поръчайте DKV BOX EUROPE сега
LKW Maut Spanien
Такса за автомагистрали Испания
системата VIA-T (PDF)
Оператор В момента 33 оператори
Система DSRC (микровълнова технология) както и сервизни и кредитни карти
Отсечки Всички автомагистрали (PDF)
Задължение Всички автомобили над 3,5 t
Приспадане Отложено плащане (Post-Pay): DKV BOX SELECT или DKV CARD
В момента не се извършва приемане на карти за зареждане на гориво за тежкотоварни автомобили на автомагистралите на групата ABERTIS.
Разходи Преглед на разходите
Отстъпки максимално 50% при отложено плащане (Post-Pay) в Испания
максимално 13% при отложено плащане (Post-Pay) във Франция
Отстъпки Испания (PDF)
Отстъпки Франция (PDF)

Възможност за плащане

Отложено плащане (Post-Pay): DKV BOX SELECT

Като първи доставчик DKV предоставя на своите клиенти бордово регистриращо устройство (OBU), DKV BOX SELECT, което се приема навсякъде в системите за пътна такса VIA-T в Испания, VIA VERDE в Португалия и TIS PL във Франция.

Поръчайте DKV BOX SELECT сега

Предварително плащане (Pre-Pay): DKV CARD

Алтернативно плащане на пътни такси във Испания на място

Заявете DKV CARD сега

Предимствата на DKV BOX SELECT

Maut Spanien

В момента DKV CARD не се приемат на автомагистрали на групата ABERTIS. Тук се включват фирмите-оператори AUTOPISTAS (ACESA), AUCAT, AUMAR, AVASA, AUTOPISTA A6, CASTELLANA DE AUTOPISTAS, AULESA и INVICAT. Но приемането на DKV BOX SELECT на всички автомагистрали на горе посочените оператори е гарантирано.