AutoPASS

Това трябва да знаете за AutoPASS

С AutoPASS Box могат лесно и удобно да се плащат магистрални такси в Норвегия, Дания и Швеция. Валидността на евровинетката за Дания и Швеция се запазва.

С бордовото регистриращо устройство AutoPASS, което се залепва за предното стъкло, се регистрират всички преминавания през пунктове за плащане на магистрални такси и автоматично се приспадат от клиентската сметка.

Регистриращото устройство AutoPASS е задължително за всички автомобили, използвани за търговски цели (камиони и автобуси) над 3,5 t в Норвегия.

AutoPASS

За да бъде регистрирано устройството винаги трябва да се ползват автоматичните пътни ленти на пунктовете за плащане на магистрални такси, мостове и фериботи в Норвегия, Дания и Швеция:

Магистралните такси, таксите за мостове или фериботи автоматично се приспадат от клиентската сметка.

AutoPASS Box

Ползване на AutoPASS с DKV EURO SERVICE

DKV EURO SERVICE предлага AutoPASS Box в комбинация с tolltickets. Магистралната такса се отчита автоматично на 15-то число на месеца и от миналия месец в отделните DKV фактури за страните.

Ако регистриращото устройство не се използва повече, то просто може да се върне отново на tolltickets.

Регистриране AutoPASS

AutoPASS може да бъде поръчан на tolltickets-Internetshop.

Още информация за бордовото регистриращо устройство, както и подробности за регистрацията, отстъпките и поръчването можете да намерите на страницата на партньорите на DKV EURO SERVICE tolltickets.