пътна такса за товарни автомобили Полша

Това трябва да знаете за пътната такса за товарни автомобили в Полша

В Полша се заплаща електронна пътна такса, която се определя в зависимост от изминатото разстояние, и се отнася за всички превозни средства (автобуси, тежкотоварни автомобили, леки автомобили). Изцяло електронното приспадане на пътна такса в Полша е гарантирано от viaBOX (бордово устройство/OBU) и се отчита чрез чрез DKV Euro Service. Устройството viaBOX важи за превозни средства > 3,5 t, както и за автобуси, които независимо от общото им тегло, разполагат повече от девет седящи места (включително шофьора).

DKV позволява заплащане на пътни такси в Полша на всички пътни участъци, включително и върху отсечките, които към момента все още не осигуряват напълно електронно събиране на пътни такси (плащане чрез DKV CARD):

Под внимание следва да се вземат различните пътни такси , които се заплащат за А1, A2 и А4, както и за мрежата viaTOLL.

За автомобили (превозни средства под 3,5 тона) винетката е все още в употреба. Клиентите на DKV могат да я плащат чрез тяхната DKV CARD.

Използването на бордови уред OBU не е задължително за леки автомобили, при което само ViaBOX уредите (за превозни средства над 3,5 t.) могат да бъдат закупени и фактурирани в DKV фактура.

Варианти за плащане

Изберете между две атрактивни възможности

1. Процедура за предварително плащане (Рre-Pay)

При преминаване през пункт за плащане на пътна такса, тя се приспада напълно по електронен път чрез устройството viaBOX, което преди това е било закупено на един от der дистрибуторските пунктове viaBOX, места за контакт или гранични дистрибуторски пунктове при представяне на DKV CARD и е било заредено с кредитна сума.

2. Процедура за отложено плащане (Рost-Pay)

Електронната мрежа за пътни такси регистрира действително изминатите километри. Пътните такси се плащат в последствие чрез устройството viaBOX лесно и удобно - без постоянно зареждане. Този метод е много подходящ за редовно пътуващи.

Заявете DKV CARD сега
пътна такса за товарни автомобили Полша,

Предимствата с DKV EURO SERVICE

След успешна регистрация за пътна такса в Полша можете многократно да се възползвате от DKV:


Регистрирайте се за пътна такса в Полша сега