Регистрация пътна такса Полша

Извън Полша изпращането на viaTOLL-Box е възможно само при поръчано количество от 10 или повече устройства. Всички други поръчки за устройства могат да се вземат от местата за продажба (POS).

Регистрация пътна такса Полша

1. Попълнете клиентския договор

2. Регистрация на автомобили


Регистрация на автомобили с указания за попълване на немски език (PDF)
Представяне на документите на автомобила (PDF)

За да се определи категорията на автомобила, може да бъде използван следният преглед:
Преглед на категориите автомобили (PDF)

3. Важно

Съставяне и изпращане на други документи:

4. Оригинални документи

Внимание: За клиенти от държави, които не са членки на ЕС се прилага същият процес и още:

Избор между клиентски договор отложено плащане (Post-Pay) и предварително плащане (Pre-Pay)

С помощта на Контролния списък (PDF) можете да проверите пълнотата и верността на Вашата регистрация.

Плащането: Процедура за предварително плащане (Pre-Pay) или отложено плащане (Post-Pay)

Избор между два варианта за плащане при уравняване на пътни такси в Полша:


Регистрация пътна такса Полша

Бордово регистриращо устройство (OBU) на viaToll

Регистрация пътна такса Полша

Връщане на бордовото регистриращо устройство (OBU)

Бордовите устройства Pre Pay трябва да бъдат върнати на място за продажба (POS) (Contact Points, Border Distribution Points и Distribution Points).

Връщането на устройствата Post Pay Box се извършва по пощата директно на DKV в Ратинген.

Допълнителна поръчка на устройство viaBOX

Допълнителна поръчка на устройство viaBOX:
Списък на автомобилите (PDF)
Молба за промяна (PDF)

Можете да избирате между:


или

За целта са необходими следните документи:

Моля, изпратете Вашата заявка към Вашия обслужващ партньор в DKV. В случай, че не разполагате с данните за контакт, можете да ги намерите в офиса на представителството, отговарящо за Вашата страна.

Регистрация пътна такса Полша

Обърнете внимание

Клиентският договор трябва да бъде попълнен в два екземпляра и да бъде подписан на всички необходими места. Единият екземпляр се изпраща на DKV, другият екземпляр остава при Вас. При въпроси ще Ви помогне
филиалът на DKV ! Общите търговски условия и още информация ще намерите на:

http://www.viatoll.pl