пътна такса за товарни автомобили Чехия

Това трябва да знаете за пътната такса за товарни автомобили в Чехия

Чешката система за пътни такси MYTO CZ се отнася за автомобили и автобуси с допустимо общо тегло > 3,5 t При тази система за пътни такси в зависимост от
разстоянието пътните такси се приспадат напълно по електронен път чрез така
нареченото Premid-Box (бордово устройство/OBU) и директно се плащат чрез DKV – или по процедурата за предварително плащане (Pre-Pay) или по процедурата за отложено плащане (Post-Pay).

Безплатното устройство Premid-Box може да бъде получено срещу заплащане на депозит на оператора на пътна такса в Чехия в размер на 54 Euro за всяко бордово устройство (OBU).

Плащането на депозита се извършва със следващата DKV фактура и се възстановява при връщане на бордовото устройство (OBU) по надлежния ред.

Разходите за пътна такса в Чехия възлизат към момента на около 14 цента/км в зависимост от класа на емисиите и броя на осите. Пътните такси зависят от категориите на осите и Евро класите.

Тарифи на пътни такси за изминати участъци (PDF)

Тук в основата са поставени следните теглови категории:


Възможности за отчитане

Процедура за предварително плащане (Рre-Pay)

При преминаване през станция пътната такса се приспада напълно по
електронен път чрез устройството Premid-Box, което предварително е било заредено на един от от дистрибуторските пунктове Premid-Box с кредитна сума.

Процедура за отложено плащане (Рost-Pay)

Електронната мрежа за пътни такси регистрира действително изминатите километри. Пътните такси се плащат в последствие чрез устройството Premid-Box лесно и удобно - без постоянно зареждане. Този метод е много подходящ за редовно пътуващи.

Регистрирайте се за пътна такса в Чехия сега
пътна такса за товарни автомобили Чехия

Предимства на DKV