Пътни такси Русия

Това трябва да знаете за пътната такса за тежкотоварни автомобили в Русия

В Русия (PDF) за цялата страна е валидна тол таксата Platon за товарни автомобили над дванадесет тона допустимо общо тегло. Задължение за плащане на тол такса има за около 50 774 км от федералните пътища.

Maut Russland

Регистриране за Platon

По принцип се изисква пълна регистрация. Тя може да бъде направена или на място в офисите за обслужване на Платон или на уеб страницата на Платон. За онлайн регистрирането трябва да се получи акаунт в клиентския портал. Изискват се следните документи:

A. Неруски предприятия

B. Руски предприятия

Моля да вземете под внимание, че всички документи трябва да са преведени на руски език и трябва да бъдат нотариално заверени. Необходимите доказателствени документи шофьорът трябва да носи със себе си.

Възможности за отчитане на пътни такси Русия

1. Билет
Плащане на пътни такси за използването на федерални магистрали се извършва предварително чрез закупуване на билет. Билетът може да се плати чрез DKV CARD на следните бензиностанции:

Заявете DKV CARD сега

2. Бордови уред (OBU)

Плащане на пътни такси се извършва с помощта на OBU, в зависимост от броя на изминатите километри. За използването на OBU се изисква предварителна регистрация в оперативната система.

Ако имате въпроси относно пътни такси за товарни автомобили в Русия, можете да се обърнете към Вашия надлежен DKV филиал. Като алтернатива ние също ще Ви отговорим безплатно:

Свържете се с нас сега

Отчитане на регионални отсечки, за които се плащат тол такси (Псков)

Заедно с пътищата, за които се плащат тол такси Platon DKV покрива също и четирите регионални отсечки, за които също трябва да се плащат тол такси (Pskov) към Естония, Латвия и Беларус:

Всички товарни автомобили > 12 тона допустимо общо тегло са задължени за плащане на тол такси. Билетът, който се отнася за измината отсечка, може да се плати чрез DKV CARD в тол станциите.

Заявете DKV CARD сега