Пътни такси Русия

Това трябва да знаете за пътната такса за тежкотоварни автомобили в Русия

В Русия (PDF) за цялата страна е валидна тол таксата Platon за товарни автомобили над дванадесет тона допустимо общо тегло. Задължение за плащане на тол такса има за около 50 774 км от федералните пътища.

Maut Russland

Регистриране за Platon

По принцип се изисква пълна регистрация. Тя може да бъде направена или на място в офисите за обслужване на Платон или на уеб страницата на Платон. За онлайн регистрирането трябва да се получи акаунт в клиентския портал. Изискват се следните документи:

A. Неруски предприятия

B. Руски предприятия

Моля да вземете под внимание, че всички документи трябва да са преведени на руски език и трябва да бъдат нотариално заверени. Необходимите доказателствени документи шофьорът трябва да носи със себе си.