пътна такса за товарни автомобили в Словакия

Това трябва да знаете за пътната такса за товарни автомобили в Словакия

В Словакия се плаща пътна такса за товарни автомобили и автобуси > 3,5 т по автомагистрали, автостради и пътища от националната мрежа от по-висока категория с обща дължина 2 600 km. Системата за пътни такси се нарича MYTO и е базирана на уникална комбинация от сателитно поддържан GPS и микровълнова технология. Пътните такси се приспадат по електронен път чрез бордово регистриращо устройство (OBU) (оператор:
SkyToll).

Възможности за плащане: Процедура за предварително плащане (Pre-Pay) или отложено плащане (Post-Pay)

Възможността за билетно плащане „Transit Ticketing“, която е предназначена за транзитно преминаване, е изтекла. Така плащането на пътни такси в Словакия е възможно с бордово устройство (OBU) на Skytoll по процедурата за предварително плащане както и за отложено плащане.

Клиенти, които до сега са ползвали само билетното плащане на пътната такса, сега трябва да се регистрират или за процедурата за предварително плащане или за отложено плащане на пътна такса в Словакия.

Регистрирайте се за пътна такса в Словакия сега

Бордовото устройство ( OBU) може да бъде получено срещу депозит от 50 €. Депозитът се възстановява при връщане на устройството по надлежния ред. Депозитът може да бъде платен с DKV CARD.

Пътните такси в Словакия възлизат в момента средно на 14 цента/км (без ДДС), в зависимост от класа на емисиите и броя на осите. Пътните такси зависят от категорията на превозното средство и вида на пътя.

пътна такса за товарни автомобили в Словакия

Предимства на DKV CARD и OBU


Заявете DKV CARD сега