Регистрация за пътна такса в Словакия

Приспадане с отложено плащане (Pre-Pay)- Безплатна регистрация

Формулярът за отложено плащане (Pre-Pay) може удобно да се попълни предварително и да се представи лесно на място за контакт и дистрибуторски пункт заедно с


в оригинал.Там директно се предава бордовото устройство за предварително плащане (Pre-Pay OBU). След зареждане веднага може да се започне с приспадането на пътната такса
в Словакия.werden. Формуляр за предварително плащане (Pre-Pay) (PDF)

Регистрация за пътна такса в Словакия
Регистрация за пътна такса в Словакия

Приспадане с отложено плащане (Post-Pay) - Безплатна регистрация

При процедурата за отложено плащане (Рost-Pay) пътните такси се регистрират чрез DKV CARD и по-късно се плащат с нея. Процедурата е много подходяща за редовно пътуващи.

Моля попълнете формуляра от приложение:
Order Form

Допълнителна поръчка на бордово устройство (OBU)

За повторни поръчки на OBU, моля попълнете следния формуляр:
Order Form

За целта са необходими следните документи:


Регистрация за пътна такса в Словакия

Моля, изпратете Вашата заявка към Вашия обслужващ партньор в DKV. В случай, че не разполагате с данните за контакт, можете да ги намерите в офиса на представителството, отговарящо за Вашата страна.

Обърнете внимание: Задължително
е, документите за регистрация да бъдат изпратени само в оригинал подписани и подпечатани по пощата на DKV.

Доставка на бордовия уред (OBU)

След обработка на молбите за регистрация бордовото устройство се предоставя директно от оператора на пътна такса SkyToll. То се изпраща по куриер срещу поемане на разходите за изпращане или се предоставя на така наречените пунктове за контакт или дистрибуторски пунктове (за целта в допълнителния лист на молбата за регистрация
трябва да се посочи, как да бъде предадено бордовото устройство)..

Графичен преглед на всички пунктове за контакт и дистрибуторски пунктове (PDF)

Обърнете внимание:


При още въпроси за монтажа на бордовото устройство и закупуване на монтажен комплект можете да се обърнете към словашкия съюз на транспортните фирми:

ČESMAD Slovakia
http://www.cesmad.sk

Връщане на бордовото регистриращо устройство (OBU)
Бордовите устройства за предварително плащане (Pre Pay) трябва да бъдат върнати на място за продажба (POS) (дистрибуторски пункт или място за контакт). Връщане на бордово устройство за отложено плащане (Post Pay) е възможно само на места за контакт.