Това трябва да знаете за пътната такса за тежкотоварни автомобили в Словения

Това трябва да знаете за пътната такса за тежкотоварни автомобили в Словения

ВНИМАНИЕ: Нова система за таксуване в Словения от 01 април 2018 г.!

Операторът за пътни такси DARS замества съществуващата система за таксуване в Словения със система без ограничения, наречена DarsGo. След това всяко превозно средство над 3,5 тона общо тегло ще се нуждае от бордови уред (OBU) и трябва да се регистрира отново!Всички превозни средства трябва отново да бъдат регистрирани за новата система за пътно таксуване.

Регистрирайте се сега чрез DKV и ще получите Вашите бордови уреди за Словения преди старта:

В случай, че контактът на DKV не е наличен, намерете контактите от компетентния за Вашата страна филиал на DKV.

Ако все още нямате собствена DKV CARD, имате нужда от DKV CARD.

Фактуриране на магистрални такси в Словения до 31 март 2018 г.

За ползването на магистрали и тунел Karawanken (Караванкен) в Словения се плаща пътна такса.

Превозни средства над 3,5 тона допустимо общо тегло заплащат в зависимост от потреблението пътната такса на съответните пунктовете за плащане на магистрални такси – или по метода на предплащането или на абонаментното плащане чрез бордови уред (OBU), с карта DARS или преминавайки с DKV CARD.

За превозни средства с допустимо общо тегло от 3,5 тона пътната такса в Словения се събира посредством винетка и по този начин е свързана с времето. Винетките са на разположение на всички бензиностанции Петрол по магистралите или по гишета Дарс.

Валидни са публикуваните от фирмата доставчик DARS тарифи за ползване на отсечки със задължително плащане: Тарифи за пътна такса в Европа.

Възможности за плащане за превозни средство над 3,5 тона - Абонаментен метод на плащане

ABC OBU

Таксата се събира при преминаване на пунктовете за плащане на магистрални такси напълно по електронен път чрез Вашето устройство OBU. В момента няма налични нови ABC устройства OBU от оператора на пътните такси DARS.

Поради това само наличните устройства OBU за предплащане могат да се пренастроят на всеки пункт за плащане на пътна такса DARS при представяне на DKV CARD на абонаментно плащане. Също и клиенти, които преди са ползвали своето устройство OBU за предплащане, могат лесно да преминат към DKV.

DARS CARD

Картата DARS може да се използва в метода на абонаментното плащане с DKV. Тя може да бъде закупена чрез интернет страницата на DARS или на всеки пункт за плащане на пътна такса DARS.

Съществуващи карти DARS могат на пунктовете за плащане на пътна такса DARS чрез представяне на DKV CARD да се пренастроят от метод на предплащане на абонаментно плащане.

Възможности за плащане за превозни средство над 3,5 тона - Метод на предплащането

Метод на предплащането

ABC OBU и картата DARS могат да се използват също и с предплащане и да се зареждат с DKV CARD за предплащане при бариери.

Отстъпки на оператора на пътни такси (в метода на предплащане)

Заредена кредитна сума Отстъпка
60 EUR - 210 EUR 1%
> 210 EUR 3%
> 400 EUR 5%

Още при зареждането на кредното салдо сумата на отстъпката се сумира с платената сума на кредита. На ден може да се зарежда сума в размер максимално 407,- EUR на DKV CARD.

Maut

Карта DARS – важна информация

Бордови устройства ABC — важна информация

Внимание: Бордовите устройства ABC вече няма да се преиздават; наличните бордови устройства ABC могат да продължат да се използват, съотв. да се пренесат на друг автомобил. За тази цел е необходимо пререгистриране при DARIS.

Вашите предимства с DKV