Registrierung und Prozesse der Liber-t BOX

Регистрация и процеси на регистриращо устройство Liber-t BOX

Поръчка на регистриращо устройство Liber-t BOX

Моля, за тази цел използвайте следните формуляри:

Формуляр за поръчка (PDF)

В случай че желаете да регистрирате повече от 5 автомобила, моля използвайте и електронния списък (XLSX) за автомобили

Директиви (PDF)

За успешно регистриране моля, изпратете попълнения и подписан формуляр за поръчка, както и електронния списък с автомобили, ако има такъв, до съответния отдел Продажби на DKV Euro Service .

Registrierung Liber-t

Допълнителна поръчка/ Връщане/ Смяна и забрана

Моля, за тази цел използвайте следния формуляр:

Формуляр (PDF)

В случай че желаете да направите допълнителна поръчка за повече от 10 автомобила, моля, използвайте и електронния списък (XLSX) а автомобили

Директиви (PDF)

За успешна допълнителна поръчка моля, изпратете попълнения и подписан формуляр Serviceblatt, както и електронния списък с автомобили, ако има такъв, до съответния отдел Продажби на DKV Euro Service .

За връщане, смяна или забрана на Вашето регистриращо устройство Liber-t BOX моля, също използвайте формуляра.

Поръчка за нови клиенти

Ако все още нямате DKV CARD, моля, добавете попълнения и подписан формуляр за заявка на DKV CARD към Вашата поръчка Liber-t.

Поръчайте сега DKV CARD