Maut Kroatien DKV

Това трябва да знаете за тол таксата в Хърватия

Тол таксите в Хърватия се определят в зависимост от изминатите километри и се заплащат за всички аутобани (PDF). Задължението за плащане на тол такси в Хърватия важи за всички превозни средства от всички категории, като тол таксите за категории превозни средства I, II, III и IV могат да се плащат чрез DKV.

Чрез DKV EURO SERVICE може да се получи устройството OBU ENC за мрежите от аутобани на хърватските концесионери на аутобани HAC и ARZ, които са около 89% от цялата хърватска мрежа от аутобани.

Чрез това OBU (бордово устройство) пътните такси за категории превозни средства I, II, III и IV могат да се закупуват безкасово.

Maut Kroatien

Пътните таксите за категории превозни средства I, II, III и IV могат да се плащат чрез DKV.

Възможност за отчитане

ENC-тол устройството може при това лесно да се преинициализира на POS: терминала от устройство за предварително плащане в устройство за последващо плащане, без при това да е необходимо да се дава устройството.

Вашите предимства с DKV EURO SERVICE

Заявете сега DKV CARD